- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. júna 2022

Odvrátená strana povstania

 

Eliška Hurná, Juraj Hurný ml.: Partizánska vražda v Rajeckej doline

Bratislava, Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja, 2022


Ach, kde je pravda, kde je pravda krvavá,
z ktorej vy by ste nespravili frázy?
Reč vaša hučí ako bubny smrti,
no spravodliví mlčia v kruhu sami.
Vy preklínate, ale počuť mešce
a dvadsaťtisíc mŕtvych mlčí s nami.

(Karol Strmeň)Svetlo sveta uzrela kniha spomienok a svedectiev, tak trochu rodinná kronika, zachytávajúca „príbeh veľkej nesmrteľnej lásky, vernosti až po hrob, ale aj príbeh ľudskej zloby, páchania neprávosti a komunistickej zločinnosti“ (s. 64). Reálie v nej zaznamenané pôsobia otrasne a zároveň dojímavo. Nie je to ľahké čítanie, je však podnetné: vedie čitateľa k zamysleniu a azda aj k prehodnoteniu doterajších postojov, umožňuje lepšie spoznať a pochopiť – cez životné osudy jednotlivcov – charakter doby, vojnových čias i nasledujúcich desaťročí.

Pani Eliška Hurná na sklonku svojho života zapísala, ako to vtedy bolo, keď prišla o svojho prvého manžela Františka Šandrika, ktorého v septembri 1944 odvliekli a zavraždili partizáni. Jej syn Juraj Hurný uvedené svedectvo dopĺňa a rozširuje, opisujúc ďalšie roky rodinnej anabázy. Súčasťou vydania sú viaceré dokumentárne fotografie, ako aj priliehavé verše našich básnikov (Rudolf Dilong, Karol Strmeň, Jozef Varinský). Publikáciu uzatvára štúdia historika Martina Lacka s názvom Povstanie v Rajeckej doline (september 1944).

Ako čítame, František Šandrik sa politicky neangažoval, nebol členom žiadnej politickej strany. V očiach partizánov sa možno previnil tým, že netajil svoje vlastenectvo, alebo ich iritovalo jeho spoločenské postavenie – bol riaditeľom v oblasti hotelierstva. Tak či onak, jeho násilná smrť je neospravedlniteľným kriminálnym činom. A žiada sa zdôrazniť, že táto vražda nebola nikdy vyšetrená. Juraj Hurný konštatuje: „Rajecká dolina sa stala dejiskom mnohých tragédií. Partizáni tu neviedli iba vojenské operácie proti nemeckým okupantom, ale povstanie im poslúžilo aj na vybavovanie osobných účtov. Obeťami sa stali desiatky civilných osôb...“ (s. 53). Po skončení vojny a ani neskôr sa o tom nemohlo verejne hovoriť, z partizánov sa stali hrdinovia, nekriticky oslavovaní a účelovo vykresľovaní ako záchrancovia slobody a mieru.

Martin Lacko na margo problematiky píše: „Kým odchod starých a príchod nových, čiže výmena generácií je úplne prirodzeným cyklom života, ťažšie pochopiteľnou ostáva trvalá politizácia vojnových udalostí a zamlčiavanie, vytesňovanie, ba úmyselné gumovanie ‚nevhodných‘ vojnových obetí – obetí partizánskeho teroru“ (s. 81). V súvise s objasňovaním historickej pravdy nepochybne záleží na tom, aby boli brané do úvahy osobné svedectvá priamych aktérov, poskytujúce bezprostredný obraz toho, čo sa v tom-ktorom období dialo, a aby sme sa na ľudské tragédie nedívali cez prizmu ideológie. Žiaľ, dopĺňa Martin Lacko, „zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa Slovensko blížilo k stavu, keď si dokáže uctiť všetky vojnové obete bez rozdielu“ (s. 97). Akoby nám nezáležalo na minulosti, ale ani na budúcnosti.

Pravda oslobodzuje, preto je žiaduce ju hľadať a poznávať (porov. Jn 8, 32). Ale musí to byť celá pravda! Z prekrucovania skutočnosti, ohýbania či zatajovania faktov pravda nevzíde, iba polopravda, a tá býva horšia ako priama lož. Treba preto hovoriť aj o odvrátenej strane partizánskeho hnutia na Slovensku za druhej svetovej vojny, aby sme dospeli k úplnému a pokiaľ možno spravodlivému rozuzleniu starých krívd a sporov. Mimochodom, na obálke knihy o konkrétnej partizánskej vražde v Rajeckej doline je autentická fotografia z roku 1943, na ktorej vidno mladých manželov Šandrikovcov. Ich šťastie bolo násilne ukončené besnením kriminálnych živlov – taká je pravda, i keď nepríjemná, tvrdá, boľavá. Ale pripomeňme znova: pravda, a iba pravda, nás oslobodí.

 

Ján Maršálek


::

Podobné príspevky:

Len ísť a hlavu neskloniť

Útek z masového hrobu

Vernosť je vždy viac než zrada

Svetlá a tiene


::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Anonymný1.6.22

    Poznať svoju rodinnú aj národnú históriu je potrebné a dôležité. Treba sa z nej poučiť a na dobré je možné nadviazať a zlého sa vyvarovať. Súčasný globalizovaný svet nám kladie svoje témy a my akosi rýchlo zabúdame na to, čo sme prežili, vďaka komu sme dosiahli to čo máme. Nie mocní tohto sveta nás môžu urobiť šťastnými, ale dôležité sú naše osobné a rodinné vzťahy. Vďaka za priblíženie rodinnej bolestnej a tragickej histórie rodiny umelca Juraja Hurného, ktorá bola podobná v mnohých rodinách počas rokov keď sa krajinu pokúšali ovládnuť komunistickí mocipáni a keď ju 40 rokov mali v totalitnej moci. Vďaka za vydanie tohto diela aj za jeho priblíženie verejnosti Ľ

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.