- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. septembra 2022

S úctou k človeku

 

Georges Bernanos: Muška

Bratislava, Slovenský spisovateľ, 2000

 

„Od prvých stránok tohto rozprávania sa mi blízke meno Muška vnútilo tak prirodzene, že už som ho nemohol zmeniť. Táto Muška má však s Muškou zo Satanovho slnka spoločnú iba rovnakú tragickú samotu, v ktorej som ich obidve videl žiť aj zomrieť. Nech je k jednej i k druhej Boh milostivý!“ Týmito slovami uvádza Georges Bernanos svoju novelu o osude dievčaťa, ktoré nikdy nepocítilo skutočnú lásku ani nádej duchovného života, ani vieru v lepšiu budúcnosť.


Muška počas celého detstva zažíva hrubosť, odmietanie, ponižovanie. Vyrastá v prostredí materiálnej i duchovnej biedy, vydaná napospas smútku, posmechu a bezmyšlienkovitému vzdoru, ktorý vychádza viac zo slabosti a nevedomosti než z hnevu či pýchy. Ťažko je žiť človeku bez lásky a ešte ťažšie bez nádeje. Svet bez Boha je vyprahnutý a bezútešný...

Muškin príbeh je vyrozprávaný so zaujatím a pochopením, bez zbytočných príkras a na vysokej umeleckej úrovni – dobre sa číta, a to aj vďaka vydarenému prekladu Oľgy Hirnerovej. Bernanos je majstrom zobrazovania charakterov a tragických situácií, jeho texty majú hĺbku a osobitú atmosféru, v ktorej sa svet javí ako zahalený v ľahkom mystickom opare. Kresťanská orientácia nabáda autora vážne uvažovať o základných otázkach ľudského bytia, s úctou ku každému človeku a s bázňou voči tajomstvu života.

 

Ján Maršálek


::

Recenzie:

Georges Bernanos: Mŕtva farnosť

Georges Bernanos: Denník vidieckeho kňaza


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.