- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. októbra 2022

Vážená pani Kolíková!

 

S veľkým údivom som si vypočul Vaše slová, ktoré ste vyriekli a ktoré boli zverejnené na internetových stránkach 20. októbra tohto roku. V svojej výpovedi ste tvrdili, že  interpretácia o hriešnosti homosexuálnych aktov je nesprávna, pričom sa odvolávate na akýsi výklad Biblie. Vyslovili ste svoje presvedčenie, že ľudia v homosexuálnom vzťahu nežijú v hriechu, ale v láske ako muž-muž, žena-žena, a preto je toto všetko v úplnom poriadku. Podľa Vás teda tvrdenie, že homosexuálne vzťahy sú hriešne, je klamlivé – a odvolávate sa na akýsi iný výklad, ktorý je vraj v súlade s Bibliou. Dokonca ste vyjadrili presvedčenie, že Ježiš by sa dnes sám pripojil do dúhového sprievodu na podporu homosexuálnej menšiny.

Vážená pani Kolíková, chcem Vás upozorniť na veľmi vážny skutok osočovania a znevažovania náboženského presvedčenia, ktorého ste sa svojou výpoveďou dopustili. Nebudem sa s Vami púšťať do polemiky ohľadom biblických výpovedí vo vzťahu k homosexuálnym vzťahom, ktoré Biblia jednoznačne odsudzuje ako hriešne. To isté tvrdí aj Katechizmus katolíckej cirkvi a mnohé iné dokumenty. Vaše tvrdenie, že dnes by sa Ježiš zapojil do dúhového sprievodu, aby podporil tieto skupiny, je nielen zavádzajúce, ale aj hlboko urážlivé. Viete si predstaviť, žeby ste toto tvrdili napr. o Mohamedovi? V tomto prípade by Vám to asi neprešlo mlčaním, pretože moslimovia by to zrejme klasifikovali ako rúhanie.

Vy ste sa však dopustili ťažkej urážky Krista, ktorého ste zdegradovali na úroveň bezzásadového hriešnika. Ježiš však povedal; „Kto z vás ma môže obviniť z hriechu?“ A keď ho farizeji obviňovali z hriechov, povedal im, že všetky hriechy sa ľuďom odpustia, ale nie hriechy proti Duchu Svätému. Podstata tohto hriechu spočíva v odporovaní evidentnej pravde.

Čo Vás vedie, pani Kolíková, k tomu, že prekrúcate Sväté písmo a pritom sa nezdráhate priamo potupovať a znevažovať Krista a jeho evanjelium? Sv. Pavol apoštol v liste Korinťanom hovorí doslovne: „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1 Kor 6, 9–10). Pýtam sa Vás, pani Kolíková, kde beriete tú bezočivosť prekrúcať Sväté písmo? Akým právom tvrdíte, že Váš výklad je správny a že autentický výklad Učiteľského úradu Cirkvi je klamlivý? Odkiaľ čerpáte tieto bludy, ktoré tak bohorovne šírite? Vy sa naozaj domnievate, že sa môžete takto verejne rúhať samému Bohu? 

Neviem, či ste veriaca a do akého náboženského spoločenstva patríte. Odvolávate sa však na Bibliu, ktorú zrejme nepoznáte a jej výpovede hrubo znevažujete. Pripomínam Vám, že sa raz budeme za všetko zodpovedať pred Bohom. Ak máte aspoň štipku viery, tak potom Vás upozorňujem na to, že Bibliu musíme mať v úcte ako zjavené Božie Slovo a ho rešpektovať. Ak ste ateistka a nemáte viery, potom Vás verejne vyzývam, aby ste nezneužívali slová Biblie, ktoré majú veriaci kresťania vo veľkej úcte. Toto povedomie povinnej úcty voči náboženskému presvedčeniu veľkej časti obyvateľstva by ste mali mať nielen v svojej hlave, ale aj v srdci, keďže ste stáli na najvyššom poste úradu, ktorý má byť garantom pravdy a spravodlivosti v našom štáte.

Na záver mi dovoľte ešte jednu poznámku, ktorú vyjadrím veľmi lapidárne; je to naše slovenské príslovie: „Kto chce psa biť, palicu si nájde.“ Keď v bývalom režime komunisti chceli vykynožiť náboženstvo, označili kresťanstvo za buržoáznu ideológiu, ktorá vraj ohlupuje masy, preto bojovali všetkými možnými prostriedkami, aby vykorenili v ľude vieru. Dnes doba už pokročila a vedie sa neomarxistická kultúrna revolúcia, preto treba vymyslieť novú palicu, aby sa táto kultúrna revolúcia, oveľa sofistikovanejšia od tej predošlej, mohla presadiť. Dá sa to urobiť len tak, že stará kultúra, postavená na základoch židovsko-kresťanskej a grécko-rímskej kultúry, musí byť zničená a nahradená novou kultúrou, ktorá už s tou pôvodnou nebude mať nič spoločné. Práve preto sa tak presadzuje ideológia homosexualizmu pod kepienkom empatie k tzv. marginálnym skupinám.

Keďže ste sa Vy, pani Kolíková, postavili tak jednoznačne za túto neznášanlivú ideológiu genderizmu a neváhate pritom zneužívať aj Sväté písmo na toto klamstvo, nezaostávate v ničom za tými, ktorí v minulosti prenasledovali veriacich a bili ich palicou, ktorú si našli ako bojovú zbraň. To isté sa deje aj teraz. Aký rozdiel je medzi tou predošlou palicou a tou súčasnou? Praktický nijaký. Obe majú jediný cieľ: biť ľudí, ktorí majú iný názor; ako tí, čo chcú budovať „nový svet“ a Nový svetový poriadok. Som len zvedavý, ako to bude ďalej s náboženskou slobodou. Znamená to, že ten, kto nebude súhlasiť so sobášom gejov alebo lesieb, pretože mu to svedomie nedovoľuje, pôjde do basy?

Zatiaľ, áno zatiaľ, môžeme aspoň protestovať, preto vyjadrujem svoj ostrý protest proti hrubému znevažovaniu náboženského presvedčenia, ktorého ste sa v svojej výpovedi dopustili.

S úctou –

ThDr. Štefan Mordel

(V Námestove 22. 10. 2022)

 

PS: Keďže pani Kolíková svoje postoje vyjadrila verejne, aj tento môj list má verejný charakter, publikujem ho ako otvorený list.

7 komentárov:

 1. Nemlčme, aby nemuseli kričať kamene!
  (Porov. Lk 19, 40)

  Ďakujem vdp. Mordelovi za priame a jasné slová.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný24.10.22

  Mám už svoj vek, pamätám si ako chlapec, že buzerant bola vtedy nadávka a nikdy so sa s takýmto "uchylným", či chorým človekom nestretol. Teraz na staré kolená som sa dožil, že buzerantov sú plné ulice, objavili sa ako pýr v rozkvitnutej záhade. Mám sa teraz na starosť stojac nad rakvou dať ako kresťan katolík lekárskym zákrokom prerobiť, aby so zapadol do takejto pokrivenej a zdecimovanej spoločnosti? milan

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Anonymný24.10.22

  Pridávam sa k ThDr. Štefanovi Mordelovi, ďakujem za jeho statočný a jasný postoj, naozaj musia kričať kamene. Čo robia tzv. cirkevné autority, keď zaryto mlčia? Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Anonymný24.10.22

  Tento ukážkový príklad zneuctenia Písma a samotného Pána Boha na politické ciele, aký predviedla exministerka Kolíková, len potvrdzuje morálny úpadok nielen politických špičiek, ale celej spoločnosti. Najmä teraz pred voľbami je to evidentné. Potrebný je každý hlas, či už je to hlas homosexuála, lesby alebo iného príslušníka LGBTI. A zároveň to „účinne“ polarizuje spoločnosť, aby sme neboli jednotní, ale roztrieštení a oslabení. Takto sa ľahšie dostane k válovu táto extrémna spodina, nemajúca už nijaké morálne zábrany. Potvrdzujú sa slova klasika: Kde niet Boha, všetko je dovolené. Ján

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Anonymný24.10.22

  Nezdá sa Vám, že po roku 1989 sme upadli morálne viac než za 40 rokov komunizmu? A kam smerujeme? Aká bude naša politická reprezentácia po najbližších voľbách? Cirkev sa sústredí na vysluhovanie niektorých sviatostí, ale aj o to záujem upadá, počet kresťanov sa zmenšuje, a život mnohých za kresťanov sa pokladajúcich ľudí svedčí, aj keď do srdca nevidieť, ale podľa životných prejavov, že svoje kresťanstvo dokladajú účasťou na bohoslužbách. Život v našej krajine sa nestal viac morálnejší, kvalitnejší a lepší po páde komunizmu. Aspoň moja skúsenosť je taká. I keď aj dnes sa nájdu aj statočné prejavy viery a kresťanského života, ako je aj tento list, za ktorý som vďačný, ale sú len ojedinelé. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. To by stálo za hĺbkový rozbor, prečo došlo k takému vývoju, k akému došlo.
   Nie sme izolovaným ostrovom, do značnej miery sa prispôsobujeme ostatnému svetu...
   Za vážny faktor úpadku považujem „život na dlh“ – v širšom a hlbšom zmysle, teda prenášanie nákladov, zodpovednosti, povinností na niekoho iného, aj na budúce generácie.

   Odstrániť
  2. Anonymný25.10.22

   My radi využijeme všetky výhody, ale platiť nechávame iných a tak dáme prednosť tomu, čo nám vyhovuje, čo sa nám páči a zodpovednosť nechávame na iných. Ježiš nás učí láske, a tá dáva ako prvá. Toto učila vždy Cirkev, len sa to postupne akosi zmenilo a prijala svetský spôsob a zdá sa mi, že to už ani v Cirkvi akosi nefunguje. Akosi sa vyprázdňujú kostoly, akosi ubúda solidarity medzi nami, i keď sa ju pokúšame nahradiť filantropiou a svet sa zamotáva, komplikuje a my nevieme ako ďalej, iniciatívu preberajú ľudia bez zodpovednosti, morálky, odbornosti, stačí im presadiť sa, kričať a hroziť, manipulovať... Ľudovít

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.