- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. novembra 2022

Bujnenie totality

 

Jiří Fuchs, Marie Tejklová: Vyšší humanita, nebo totalita?

Praha, Academia Bohemica, 2017


Ústrednou témou knižného rozhovoru, v ktorom Marie Tejklová kladie otázky a Jiří Fuchs odpovedá, je problematika totality. Filozof najprv v teoretickej rovine približuje esenciálne znaky totalitnej ideológie, v ďalších úvahách pomenúva konkrétne prejavy totality v súčasnej Európskej únii.

Jiŕí Fuchs komentuje politickú realitu dneška z hľadiska filozofie, zameriava sa na podstatné javy a príčinné súvislosti, aby prispel k objasneniu a pochopeniu toho, čo prežívame. Konštatuje, že západnú civilizáciu ovládla „neznášanlivá ideológia“ (s. 14), presadzujúca falošnú toleranciu a pokrivenú morálku: „Bruselská politika je evidentne riadená a obsahovo určovaná utopickou ideológiou neomarxistov“ (s. 76). Jedným z prejavov tejto ideológie je diktatúra politickej korektnosti.

Je dôležité uvedomiť si, píše autor, že otvorené násilie či perzekúcie nie sú určujúcimi znakmi totalitného systému. Neomarxizmus je rafinovanejší ako komunizmus a prichádza s novým druhom totality, ktorej výraznou črtou je amorálnosť: „Na pozadí etického relativizmu sú normy prirodzeného mravného zákona ľahko nahrádzané ideologickou svojvôľou“ (s. 83). Príkladom môžu byť útoky na rodinu, na jej charakter, realizované prostredníctvom radikálneho feminizmu a genderizmu: „Takzvaný gender mainstreaming patrí medzi hlavné politické stratégie Európskej únie“ (s. 90).

Za fasádou demokracie prebieha rakovinové bujnenie totality. Také je presvedčenie autora – popredného českého filozofa. Pod vplyvom skazeného vzdelávacieho systému a nepretržitej propagandy ľudia strácajú zmysel pre prirodzenú mravnosť a neuvedomujú si zradnosť ideológie, ktorá ovládla verejný priestor: „Mäkká totalita svojou ľstivosťou a zákernosťou dosiahla to, že západná spoločnosť vo veľkej miere prijala jej ideologickú pseudomorálku, v ktorej sa zamieňa dobro a zlo...“ (s. 107).

Otázkou je, či sa z tohto bludiska dokážeme vymotať.

 

Ján Maršálek


::

Súvisiaci príspevok: O migračnej kríze: politicky nekorektne.


::

Vážený čitateľ,
pomôžte nám skvalitniť tento portál, prispejte svojím komentárom, vyjadrite svoj názor...
(redakčný dotazník)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.