- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. septembra 2022

O migračnej kríze: politicky nekorektne

 


Jiří Fuchs, Marie Tejklová:
Milosrdenství? Bez rozumu? (Rozhovor o migrační krizi)
Praha, Academia Bohemica, 2016

Kniha má formu rozhovoru, v ktorom Marie Tejklová kladie otázky a Jiří Fuchs odpovedá. Hlavnou témou je migračná kríza. Filozof J. Fusch o nej uvažuje v súvislostiach, analyzuje príčiny, pokúša sa o hlbší záber a systematickejší pohľad – zrejme s úmyslom odhaliť podstatu problému.

J. Fuchs je vo svojich úvahách vedome a programovo, nie však samoúčelne, politicky nekorektný, odhaľuje program a zámery neomarxistov, ktorí v prisťahovalectve našli skrytú revolučnú silu, ako aj obludné rozmery politicko-mediálneho pokrytectva. Konštatuje, že v normálnych pomeroch je prisťahovalecká politika riadená rozumnou mierou, ale „v ideologicky pobláznenom svete marxistov kultúry je všetko inak“ (s. 13). V atmosfére multikulturalizmu sa má západná spoločnosť od základu zmeniť, identita národov má byť rozpustená. Multikulturalizmus sa presadzuje ako nástroj rozkladania našej civilizácie.

Revolučný program radikálnej premeny spoločnosti je motivovaný nenávisťou ku kresťanstvu. Hlavnými bodmi tohto programu je v súčasnosti podľa Fuchsa „genderový feminizmus s primárnym tlakom na rozbitie rodín a na redukciu pôrodnosti pôvodných Európanov“ a „multikulturalizmus, ktorý má na muške európske národy s cieľom ich etnického premiešania, kultúrneho rozdrobenia a ich následnej zamatovej genocídy“ (s. 15). Ide teda o samu podstatu, o charakter spoločnosti a jej kultúry.

J. Fuchs vyzýva na návrat k rozumu a zodpovednosti, čo by umožnilo realizáciu prezieravejšej imigračnej politiky. Ľudia sa nesmú stať figúrkami na šachovnici ideologických experimentov a hier. Treba dobre zvažovať a rozlišovať. V otázke migrácie treba rozlišovať medzi skutočnými utečencami, ktorí potrebujú pomoc, a inými migrantmi, ktorých pohnútky nie sú vždy čisté: „Milosrdenstvo bez rozumu nie je milosrdenstvom“ (s. 28). Pomoc za cenu sebazničenia je nezmyselná!

Na margo pôsobenia masmédií a obrazu sveta, ktorý vytvárajú, filozof poznamenáva: „Západné médiá už roky plnia v režime politickej korektnosti ideologické úlohy multikulturalizmu a genderového feminizmu“ (s. 37). O migrantoch či prisťahovalcoch sa nesmie hovoriť negatívne, kritici voľnej migračnej politiky sú označovaní za extrémistov, rasistov, xenofóbov... Iba výnimočne oficiálne médiá, respektíve médiá hlavného prúdu pripustia, že masová imigrácia môže spôsobiť (a už aj spôsobuje) nemalé problémy.

Ľudský jedinec „má väčšiu zodpovednosť za vlastnú rodinu a národ než za stav ľudstva“ (s. 33), jeho poslaním nie je spasiť svet – na to nemá možnosti ani kompetencie, nemal by preto podliehať citovému vydieraniu a nátlaku falošných prorokov humanizmu, ktorí pokrytecky schvaľujú chaotickú, nekontrolovanú migráciu. Napokon, úvahy filozofa J. Fuchsa smerujú k odmietnutiu hodnotového relativizmu a obhajobe univerzálnych kritérií, postavených na princípoch mravnosti a zdravého rozumu.


Ján Maršálek


::

Súvisiace články:

Európa bez tváre

Migranti a naša budúcnosť

Pohľad kresťana na imigráciu


::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.