- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. novembra 2022

Konfrontácii sa nevyhneme

 

Väčšina obyvateľov Slovenska sa hlási ku kresťanstvu, aspoň formálne. Je preto zarážajúce, že v parlamente, vo vláde, vo vysokých štátnych funkciách a zvlášť v masmédiách prevládajú ľudia, ktorí kresťanstvo hodnotia negatívne a zaujímajú neraz až nepriateľský postoj k tomu, čo kresťanstvo predstavuje.

Nepriatelia Kristovej Cirkvi sú dnes zjavne aktívnejší, dôraznejšie presadzujú svoje požiadavky, nechýba im sebavedomie, prevzali iniciatívu. A veriaci? Tí sú do značnej miery zneistení, nejednotní, pasívni, zatlačení do kúta. Zväčša len trpne reagujú, nedostatočne sa bránia, nevedia sa vzájomne podporiť.

Boli aj inakšie časy. Americký politik a publicista Pat Buchanan pripomína, že kresťanstvo, keď sa šírilo do celého sveta, nebolo nijako slabošské, a dodáva: „Ak chce Západ ešte dlho žiť, najistejšie to dosiahne, keď jeho mládež znova získa bojovnú vieru.“ Bojovnosť pritom netreba spájať s násilím. Môže a má ísť o boj duchovný, vedený duchovnými zbraňami. Takto chápaná bojovnosť je prejavom zásadovosti, priamočiarosti a pevnosti charakteru. Súčasná vojna na kultúrnom poli je vlastne náboženskou vojnou. Je to zápas týkajúci sa zásadných vecí, v ktorom sa nedá dosiahnuť prímerie. Útoky tých, ktorí chcú prevrátiť svet, sa totiž nikdy neskončia. A pakt s diablom je neprípustný. Lenže v atmosfére propagandy, manipulácie a masovej psychózy si mnohí neuvedomujú vlastnú pozíciu ani oprávnené záujmy a skutočné rozloženie síl. Paradoxne, barbarské zákony sa dnes presadzujú pod pláštikom humánnosti, odbornosti a ochrany ľudských práv. Ľud je dezorientovaný, často podporuje a vyživuje práve tých, ktorí mu škodia. Takzvaná kultúra smrti ovládla masy. V tejto situácii nás môže zachrániť iba „spoločenská kontrarevolúcia alebo náboženské prebudenie“ (Patrick J. Buchanan: Smrť Západu).

Čo dodať? Je načase vyjsť z ulity a zaujať jasné stanovisko. Spoločenský vývoj, ktorého sme svedkami, nás k tomu tak či tak prinúti. Jednoducho, neutralita je nemožná.

 

Ján Maršálek


::

Súvisiace články:

Neslýchané! Útoky proti Kristovej Cirkvi na ešte stále katolíckom Slovensku!

Kresťan a svet

Kresťania a konflikt so svetom

Ľuďom, ktorí veria v Krista


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

2 komentáre:

  1. Anonymný10.11.22

    Dobre napísané, pán Maršálek! Konfrontácii sa nevyhneme. A možno nielen konfrontácii. Možno aj pohŕdaniu, znevažovaniu, prenasledovaniu... Začínam to vidieť realisticky.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Anonymný10.11.22

    Iniciatívu v spoločnosti prebrali ľudia bez morálky, bez odbornosti, bez zodpovednosti. Dokážu hlasne kričať a obsadili rozhodujúce miesta. Naša neschopnosť, ľahostajnosť im to umožnila. Dokázali si to presadiť demokratickým spôsobom a teraz sa uchyľujú k totalitnému správaniu. Už diktujú. My sa máme poddávať. Je na škodu veci, že Cirkev im to umožnila, že sa vzdala svojej dvoj tisícročnej praxe, rozriedila svoju náuku a tak stratila nielen kvantitu ale aj kvalitu. Dnes veriaci ľudia často žijú povrchne, prázdno, už sa neusilujú o čnostný život, pristali na kompromis s hriechom. Ak im to niekto pripomenie tak ho umlčia. Je to pre Cirkev zničujúce, ale kompromitujúci sa majú z toho výhody, tak to jednoducho robia ako to robili mnohí v kompromisoch s režimom počas socializmu. Asi nás čakajú ťažké časy. Ale svet nemôže fungovať proti prirodzeným pravidlám. Zostáva nám asi viac sa modliť. Vďaka za zamyslenie sa nad situáciou. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.