- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. januára 2023

Platónove myšlienky

 

Platón (narodený r. 428 pred Kristom, zomrel r. 348 pred Kristom) bol Sokratov žiak, spolu s Aristotelom najvýznamnejší grécky filozof. Je tvorcom filozofického dualizmu. Napísal viacero diel vysokej myšlienkovej hodnoty.

Meno Platón pozná hádam každý, ale asi málokto pozná aj jeho tvorbu. Vyberám preto niekoľko jeho myšlienok, ktoré pokladám za platné aj v našom čase:

 


Poznať sám seba znamená poznať svoju dušu.

::

Niet dôležitejších vecí než veci spravodlivé, krásne, dobré a užitočné.

::

Keby sme nepoznávali sami seba, mohli by sme poznať vlastné nedostatky a prednosti?

::

Vo všetkých vládach nastáva úpadok, keď sa zabúda na cnosť.

::

Človek nemôže byť šťastným, pokiaľ nie je rozumný a dobrý. Pred nešťastím a smútkom nás nechráni bohatstvo, iba rozum.

::

Ohováranie a nenávisť zničili už mnohých a ešte mnohých zničia.

::

Správny muž pohŕda nebezpečenstvom skôr, akoby sa dopustil niečoho hanebného.

::

Je lepšie byť medzi dobrými občanmi ako medzi zlými, lebo dobrí robia ostatným dobre, zlí zase zle.

::

Nikto nevie, či náhodou smrť nie je pre človeka najväčším dobrom.

::

Najhanebnejšia nevedomosť je domnievať sa, že človek vie, čo nevie.

::

Hanebné je spáchať bezprávie a nepočúvať lepšieho, Boha alebo človeka.

::

Je nespravodlivé viniť iba učiteľov za to, keď sa z ich žiakov nestanú poriadni ľudia.

::

Sama pravda bude súdiť tých, ktorí nespravodlivo obvinili druhých.

::

Pre záchranu priateľa sme povinní podstúpiť akékoľvek nebezpečenstvo.

::

Aj v najväčšom nebezpečenstve počúvaj hlas svojho rozumu.

::

Pochvalu a pokarhanie prijmi iba od toho, kto sa v danej veci vyzná.

 

(Citáty z knihy: Platón – Myšlienky. Bratislava, Nestor, 1998)

 

Vybral a pripravil: Robert Hakala

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.