- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. januára 2023

Význam kresťanstva v pluralistickej spoločnosti

 

Ilustračná snímka: PriestorNet

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. pri svojej návšteve Bratislavy v roku 1992 predniesol – ešte ako prefekt Kongregácie pre náuku viery – prednášku s názvom Význam náboženských a etických hodnôt v pluralistickej spoločnosti, ktorá je aktuálna i dnes. Pripomeňme si z nej aspoň niekoľko myšlienok.

Kardinál zdôraznil, že „štát sám nie je zdrojom pravdy ani morálky“, nevyhnutnú mieru poznania pravdy a dobra musí prijať takrečeno zvonka – je dôležité uplatňovať morálny úsudok prameniaci z náboženskej tradície.

Kresťanská viera „poskytuje rozumu základnú štruktúru morálneho usudzovania“, ktorá vedie k jasnosti v otázke spravovania ľudského spoločenstva – bez toho spoločnosť nemôže existovať.

Na margo vzťahu Cirkvi a štátu kardinál poznamenal: „Cirkev... vie, že nemôže vybudovať Boží štát tu na zemi. Rešpektuje pozemský štát ako určité svojské usporiadanie v dejinnom čase, s vlastnými právami a zákonmi, ktoré uznáva. Za to žiada lojálne spolužitie...“

Cirkev na jednej strane žiada od štátu rešpektovanie svojej osobitosti a svojich hraníc, na druhej strane „vychováva k cnostiam, ktoré štátu prospievajú“ a zároveň „kladie štátnej moci hranicu, pretože Boha treba poslúchať viac ako ľudí (Sk 5, 29); a keďže na základe Božieho slova vie, že jestvuje dobro i zlo, vyzýva na odpor tam, kde by sa prikazovalo zlo“.

V závere prednášky kardinál Ratzinger zdôraznil, že štát je iba súčasťou niečoho, a nie všetkým. Povinnosťou kresťana je upriamovať pozornosť na trvalé hodnoty a vnášať nádej večnosti do pominuteľného sveta pozemských štátov.

 

Ján Maršálek


(S celou prednáškou sa môžete oboznámiť na stránke tkkbs.sk.)


::

Súvisiace články:

Benedikt XVI. vo večnosti

Benedikt XVI. – človek viery


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.