- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. marca 2023

Moc slova

 

Ján Grešák

Slovo má veľkú moc. Dokáže stvárať priam zázraky. Milé, ľudské, uznanlivé slovo, ktoré sme vyriekli, budú si ľudia pamätať i vtedy, keď už nás nebude.

Slovo však vie byť i zlé, nebezpečnejšie od hadieho jedu. Vidíme to všade okolo seba, akých podlostí sú schopní ľudia, keď chcú protivníka znemožniť, nesympatického človeka uraziť, nepohodlného zraniť. Aj ľudia sladkastej reči vedia človeku život strpčiť.


Niet človeka, o ktorom by sa nedalo i zle hovoriť. O čo dokonalejší by však mohol byť človek, keby sa o vlastný charakter staral tak, ako sa stará o charakter iných. Treba mať na zreteli, že ten, kto donáša klebety, ten ich aj odnáša, a ten, kto donáša správy o chybách iných, ani naše nebude držať v tajnosti. Nie nadarmo hovorí príslovie: Maj na uzde ústa svoje, nezakúsiš nepokoje!

Nevhodné slovo môže vo chvíli zrúcať a zničiť toľko, čo nemožno napraviť ani za desaťročia. Klebety a ohováračky sú totiž ako zlý pes; keď vidí niekoho utekať, pustí sa za ním a strhne ho. A ako hovorí filozof: „Z temnoty sa ešte možno vrátiť, ale z opovrhnutia ľudí nikdy. To je žalár, ktorý nemá dvier.“

 

Ján Grešák


::

Z tvorby autora:

Jazdec

Zapleteným jazykom

Anjel na kolenách

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.