- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. marca 2023

Zisk svetu vládne, celkom bezohľadne!

 

Vlado Gregor

(14. marec 2023)

Počuť občas vyslovené pevné presvedčenie, že keby ľudia dodržiavali Desatoro, neexistovali by vojny, nešťastia, vraždy, a vôbec žiadne hriechy. Problém je však v tom, že okrem zákonov Dekalógu je tu aj zákon zisku, prospechu, alebo jednoducho holého prežitia.

Človek je často zúfalý z toho, ako iracionálne sa ľudia správajú. Práve tieto city však tvoria básnikov a prorokov, a zúfalý hnev býva často nielen výsostne logický, ale zároveň aj svätý. Často jedine ten ukazuje cestu k riešeniu.

Popritom všetkom, ak je to len trochu možné, nestrácajme humor, dobromyseľnosť a zásadu neubližovať. Ide totiž o to, že človek sa potrebuje vo svete orientovať, ale jeho kapacity sú vzhľadom k celosvetovým problémom a možným nešťastiam nevyhnutne obmedzené. Potreba orientácie a jasného, logického a pravdivého smerovania je nevyhnutná aj pre akúkoľvek organizáciu, vrátane našej Cirkvi. Ak začneme tvrdiť, že je jedno, čomu veríme a ako veríme a aj tak nám bude nakoniec odpustené, hovoríme nezmysly a strácame zmysel nielen ako ľudia, ale aj ako organizácia, ktorú by sme chceli na podobných pohyblivých pieskoch stavať.

Často sa ocitáme v situácii, keď nám žiadne pravdy a návody nepomôžu, musíme reagovať okamžite a tvrdo, ináč by sme ostali bez východiska a nikomu by sme tým nepomohli, ani sami sebe. Práve pochopenie možnosti takých stavov nám dokazuje, že platí Kristovo pravidlo odpúšťania a lásky aj k nepriateľom, ktorí často nevedia, čo činia.

Ale faktom je, že občas získajú moc aj ľudia, ktorí robia zle a pritom dobre vedia, čo činia. Takým odpúšťať netreba, trest je potrebný a nevyhnutný, hoci v princípe neostáva nič iné, len to nechať na Božiu spravodlivosť a všemocný čas. Je mi v tomto nádejou, že stále platia slová žalmistu: kto druhému jamu kope, nakoniec sám do nej padne.

Čítal som nedávno knihu Jána Drgonca o právnych kultúrach Ázie a Afriky, nie náboženských, ale civilných. Bol som prekvapený, nakoľko sú ľudské problémy v rôznych kultúrach a civilizáciách podobné a nakoľko sú podobné aj ich riešenia. Často sa my, náboženskí ľudia, hádame o úplné nezmysly a nevnímame reálne problémy ľudí naokolo a teda nenachádzame ani spôsoby riešenia. Nech je nám v náprave vzorom Ježiš Kristus, ktorý problémy chápal, ale vystríhal pred zbytočným násilím a pred ubližovaním nevinným.

Nekomplikujme teda ľuďom život, zvlášť mladým a neskúseným, a neutešujme ich imaginárnymi nádejami, ale orientujme ich na skutočnú nádej, na ktorú radikálne, ale pravdivo poukazuje Ježiš Kristus.

 

Vlado Gregor


::

Rozhovor s autorom: Ježišov odkaz pretrvá.


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

2 komentáre:

 1. Vážený kolega, dovolím si pripojiť niekoľko poznámok.

  Ak hovoríme o rešpektovaní, resp. nerešpektovaní Desatora, musíme brať do úvahy v prvom rade existenciu zla a z toho vychádzajúci fakt, že ľudské dejiny sú vyplnené zápasom medzi dobrom a zlom, ktorý bude trvať až do skončenia sveta. Preto, žiaľ, naďalej budú aj vojny, aj hriechy, aj nešťastia.

  Kresťanská viera, ako zdôrazňoval napríklad Benedikt XVI., je racionálna, je v súlade s rozumom. Preto aj hlas prorokov je v podstate racionálny, i keď sa tak nejaví „ľuďom tohto sveta“, zmýšľajúcim čisto pozemsky, prízemne.

  Neoddeľoval by som náboženský pohľad od pohľadu reálneho. Práve pohľad viery je realistický. A myslím, že osobitne súčasné problémy sveta sú potvrdením toho, že ľudský rozum sám nestačí – ak sa oddelí od duchovného princípu, začne zlyhávať.

  PS: Ďakujem za trochu iný pohľad na to, čo ako jednotlivci i spoločenstvá dnes prežívame.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný16.3.23

  Vďaka za poctivú úvahu a hľadanie riešení súčasných problémov, ktoré sa prehĺbujú a komplikujú a zamotávajú život väčšiny ľudstva a riešenia, ktoré by mohli súčasné krízy odstrániť nikto nehľadá. Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.