- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. apríla 2023

Nedeľné slovo (217)

 

Postať

„Zachráňte sa z tohto skazeného pokolenia!“ (Sk 2, 40).

Slová apoštola Petra platia i v našich časoch. Apoštol i nás nabáda a vyzýva, aby sme konali pokánie a tak sa zachránili.

Záchrana je nevyhnutne spojená s odvrhnutím svetského zmýšľania, skazenosti a bezbožnosti. Niet dobra bez Boha!


„Kajajte sa teda a obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a aby vám Boh dal čas potechy...“ (Sk 3, 19–20). Inej cesty do Božieho kráľovstva niet.

Svedectvo apoštolov je dôveryhodné, potvrdené životom mnohých vyznávačov a mučeníkov, životom miliónov jednoduchých ľudí viery. Chceme to všetko spochybniť? Zradiť? Chceme vari zradiť vlastnú postať?!

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (216).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.