- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. apríla 2023

Vzoprieť sa lži

 

Rodney Stark: Vyriekli krivé svedectvo
(Odhalenie stáročných protikatolíckych neprávd)

Bratislava, Postoj Media, 2018


Americký autor Rodney Stark napísal knihu, ktorá vyvracia viaceré zaužívané klamstvá o pôsobení Katolíckej cirkvi v dejinách. Jednotlivé kapitoly sú zamerané na antisemitizmus, hodnovernosť Svätého písma, náboženské prenasledovanie, križiacke výpravy, inkvizíciu, postoj k otroctvu, chápanie spravodlivosti a pokroku...

Osobitnú pozornosť autor venuje „dobe temna“, ako zaujatí a pomýlení ľudia označujú obdobie stredoveku. Pritom je zrejmé a dokázané, že príbeh o temnom stredoveku vymysleli „výrazne protináboženskí intelektuáli“ (s. 93), ktorí tak chceli očierniť kresťanstvo a Katolícku cirkev a zároveň vyzdvihnúť ich vlastné „osvietenstvo“.

Rodney Stark neopomenul revolučné hnutia, prejavy vzdoru a vzbury proti spoločenskému poriadku a hlavne proti Bohu. Spoločenské problémy sa stali zámienkou na vyvolanie násilia, zvrhnutie vlády (monarchie) a nastolenie totalitného režimu, pravdaže pod hávom pekných hesiel o slobode, bratstve, rovnosti a sociálnej spravodlivosti.

Francúzska revolúcia z roku 1789 mala jednoznačne protináboženský charakter, čo sa dodnes zamlčiava. Ciele vodcov revolúcie „ďaleko presiahli kontrolu nad cirkvou a konfiškovanie jej majetku. Neuspokojili by sa s ničím menším než s koncom náboženstva vo všeobecnosti. Ich úsilie bolo brutálne, rozsiahle, tyranské a nakoniec absurdné“ (s. 219). Boľševická revolúcia v Rusku bola takisto protináboženská a mimoriadne krutá. Ako sa po čase ukázalo, „sovietsky režim popravil približne 200-tisíc duchovných“ (s. 224). Do tretice možno spomenúť španielsku občiansku vojnu (1936–1939). Republikánska vláda sa netajila odporom ku kresťanstvu a priamo či nepriamo iniciovala násilné akty proti veriacim, a tak „republikáni nedali cirkvi na výber, len podporiť Franca“ (s. 226).

Klamstvá o Katolíckej cirkvi, znevažovanie jej pôsobenia, zveličovanie chýb a vymýšľanie obvinení, mnohé falošné zámienky, znova a znova oživované a šírené, majú vyvolať odpor k učeniu Ježiša Krista a presvedčiť ľudí o škodlivosti náboženstva. Kniha Vyriekli krivé svedectvo a tom čiastkovo, stručne a zrozumiteľne vypovedá a možno aspoň niektorým otvorí oči.

 

Ján Maršálek


::

Odporúčame hodnotné knihy:

Francis Jammes: Čistiny v nebi

Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Mŕtve duše

Jozef Cíger Hronský: Jozef Mak


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.