- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. novembra 2021

Básne ako čistiny v nebi

 

Francis Jammes: Čistiny v nebi

Bratislava, Petrus, 1999

Francúzsky básnik, prozaik, esejista a dramatik Francis Jammes (1868–1938) hlásal – v kontraste s vtedajšou mätežou v literatúre – návrat k jednoduchosti, prírode a Bohu. Jeho verše aj iné texty sú preniknuté hlbokými citmi, túžbou po kráse a prostom živote, pokorou a ohlasovaním evanjelia – v súlade s vyznaním: „Verím, lebo veriť je pekné.“

Reprezentatívny, veľmi dobre spracovaný, erudovanosťou podložený výber z tvorby Francisa Jamma zostavil a preložil náš vynikajúci básnik, literárny vedec a prekladateľ Karol Strmeň (1921–1994). Výber obsahuje, a to v primeranom zastúpení, ukážky z básnických zbierok, z esejistickej a meditatívnej tvorby, ako aj lyrický román Anízka. Doplnený je vysvetlivkami a kalendáriom, ktoré zachytáva život a dielo autora v kontexte súvekého literárneho diania vo Francúzsku.

Ako motto sú v knihe použité Jammove slová, vyjadrujúce zrelý vzťah k životu a Bohu: „Bože, zavolal si ma medzi ľudí. Tu som. Trpím a milujem. Hovoril som hlasom, ktorý si mi dal. Písal som slovami, ktoré si naučil mojich rodičov a oni mňa. Idem po ceste ako somár, ktorý nesie ťarchu a deti sa mu smejú a on skláňa hlavu. Pôjdem kamkoľvek, kedykoľvek povieš. Zvonia na Anjel Pána.“

Jammove verše sú plné citu i súcitu, básnik vníma svet ako Božie stvorenie a život prijíma ako cestu, ktorá má zmysel a cieľ: „Zdalo by sa, že starcovým cieľom je smrť a cieľom dieťaťa je život, ale ich cesty sa zbiehajú na rázcestí, nad ktorým sa týči semafor kríža.“

Osobitne pôsobivá je báseň Hrobárom, na spôsob epitafu:

„Pochovajte ma pri žene a deťoch.
Bustu mi netreba, postačí tráva,
drevený kríž a pod ním poľný kvietok
– a že ma dážď a vietor oplakáva.“

Francis Jammes vošiel do dejín poézie ako skutočný poeta natus, autentický tvorca rýdzej poézie, vždy svojím spôsobom aktuálny a takpovediac umelecky dôveryhodný.Ján Maršálek


::

Odporúčané:

Každý deň báseň

Zobúdzanie poézie

O rýdzej poézii

::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.