- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. júla 2021

Každý deň báseň

 

Teofil Klas: Svetlo vo svetle

Medzi pozoruhodné skutočnosti u nás možno rátať aj toto: Je až priveľa tých, čo sa chcú znova naučiť modliť. Nie všetci to tak pomenúvajú. Ale medzi pojmami vnímavosťmeditácia sa rozohráva veľa takého, čo dáva tvárnosť otázkam a údivu. Nejeden človek si každý deň so zamyslením čítava báseň. Báseň a modlitba naozaj úzko vzájomne súvisia, niektorí velikáni v náboženskej mystike boli aj omilostenými poetmi. V kresťanstve môžeme spomenúť Mechtildu z Magdeburgu a osobitne Jána z Kríža. Pokiaľ ide o básnické umenie, treba históriu tých, čo sa vyslovene priblížili k tajomstvu nazývanému Boh, ešte len napísať. Ale zvlášť by sa žiadalo, aby tí nepolepšiteľní, ktorí bedákajú nad očistom „bezbožnou“ postmodernou, radšej sebakriticky objavovali diskrétne hľadanie poetiek a poetov tvoriacich zväčša výrazne mimo náboženského rámca. „Báseň učí rozvažovať si myšlienky, nie meniť ich“, hovorí Simone Weilová. A nielen myšlienky!

Vezmime si jednu z najkrajších a najkratších básní svetovej literatúry:

Mattina: M’illumino / d’immenso. Zhustené [v nemeckom verdichtet, t. j. zhustené, rezonuje aj zbásnené – pozn. prekl.] a priam nepreložiteľné sú tieto slová a či slabiky Giuseppeho Ungarettiho. Bezpodmienečne ich načim čítať nahlas: znenie jasných a tupých samohlások a takisto rytmus vynášajú bezprostredne na sluch i na svetlo to, čo ospevujú. A to o to väčšmi, že v zámere talianskeho básnika čítame a počujeme pod názvom Mattina i datovanie: Santa Maria la Longa il 26 gennaio 1917 – aj tu máme samohlásky, rytmus, údaj o mieste a čase v nijako nie idylických časoch, no v danej chvíli je tu svetlo rána, mattina, (vlastne) brieždenie do dňa.

Nezameniteľný oka-mih si žiada presný dátum, no a datum v latinčine znamená „dané“ čiže oboje: časový údaj i dar. Vpád svetla, ako vkliaty v reči básne. Ingeborg Bachmannová prekladá: „Ich erleuchte mich / durch Unermeßliches“. [Doslovne „Osvecujem sa / nezmerným.“ ­ Pozn. prekl.] Ibaže to zdôraznené „Ich“ nevystupuje v origináli ako subjekt, ktorý niečo aktívne koná, ale ktorému sa niečo stáva a ktorý akoby bol premáhaný blaženým úžasom.

Takmer slávnostný onen akuzatív na začiatku, a potom pasívum: som osvecovaný. Lenže kým „erleuchten“ [„osvecovať“ – pozn. prekl.] znie tak „nesmierne“ ťažkopádne, tupo, v origináli je všetko vzdušné a číre, plné vzletu, ako keby mattina bola čarodejkou, čajsi našskou zornicou.

Romanista Hinrich Hudde navrhuje preklady ako: „Mich erhellt / die Weite“ [po slovensky „Osvecuje ma / šírava“ – pozn. prekl.] alebo „Die Weite / gibt mir Licht“ [po slovensky „Šírava / mi dáva svetlo“– pozn. prekl.]. To vokalicky zachraňuje taliansku vzdušnosť. Jeho kolega Hermann H. Wetzel prekladá: „Morgenlicht: Mir wurde so / unendlich hell [po slovensky „Ranné svetlo: Ostalo mi tak / nekonečne číro“ – pozn. prekl.] Iný pokus, „Das Nichterfassbare / ist mir Licht“ [po slovensky „Neuchopiteľné / je mi svetlo“ – pozn. prekl.], bezprostredne privodí na myseľ Ž 119, 105: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.“ Ungaretti o svojich básňach vraví: „Pokúšam sa uchopovať slová rytmickým pohybom, ktorý ich viaže metricky a súčasne harmonicky, aby nadobudli čo najväčšiu emocionálnu silu a výrazovú presnosť.“ Naozaj: keď si každý deň nahlas prečítate takú báseň, deň sa vám zmení – a môže sa pretvoriť na modlitbu.

 

Gotthard Fuchs

(Z týždenníka Christ in der Gegenwart, č. 28/2021, preložil Teofil Klas)

::

Pozn. 1. – Gotthard Fuchs (* 8. 5. 1938 v Halle) je nemecký katolícky teológ, kňaz a publicista. Celé roky píše o mystike všedného dňa vo svojej rubrike WEGE & WELTEN. Mystik im Alltag v časopise Christ in der Gegenwart. Dnes žije vo Wiesbadene. – tk

Pozn. 2. – Sám by som onú báseň preložil do slovenčiny najskôr takto: Zorenie: Svit ma vpíja / v nezmerné. – tk


::

Odporúčané: Epištola o Diablových elixíroch

1 komentár:

 1. MYSTIKA VŠEDNÉHO DŇA

  „Nejeden človek si každý deň so zamyslením čítava báseň.“ Obávam sa, že takých ľudí je dnes pomenej. Ale ich počet sazväčší, ak k nim prirátame tých, ktorí sa pekne modlia. Pretože pekná, vrúcna, rozjímavá alebo aj meditatívna modlitba je okrem iného poéziou.

  Silná myšlienka: Keď si každý deň nahlas prečítate báseň, deň sa vám zmení – a môže sa pretvoriť na modlitbu. Snažím sa to uplatňovať v praxi. Každý deň(priznávam, nie vždy sa mi to podarí) vyberiem z police nejakú básnickú zbierku a prečítam si viac-menej náhodne zvolenú báseň. A môžem potvrdiť – deň sa stane krajším.

  ::
  Autor (Gotthard Fuchs), resp. prekladateľ (Teofil Klas) predostierajú niekoľko verzií prekladu Ungarettiho básne. Názov môže byť „Brieždenie“, „Ranné svetlo“, „Zorenie“. A sama báseň:
  „Osvecujem sa / nezmerným.“
  „Osvecuje ma / šírava.“
  „Šírava / mi dáva svetlo.“
  „Ostalo mi tak / nekonečne číro.“
  „Neuchopiteľné / je mi svetlo.“
  „Svit ma vpíja / v nezmerné.“

  Zaujalo ma to. A inšpirovalo. Ponúkam svoj preklad:
  SVITANIE
  Svetlo mi javí
  nezmernosť.

  P. S.
  Pripájam, na spestrenie, inú kratučkú báseň, objavil som ju už dávno, je zo zbierky Rovina stola, napísal ju slovenský básnik Vojtech Kondrót:
  PIESEŇ
  Stáť ako štíty –
  žiť bez záštity.

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.