- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. júna 2023

Malé Slovensko má dostatok katolíckych kňazov

 

Karol Dučák

Na Slovensku pribudlo v roku 2023 spolu 42 katolíckych novokňazov, z toho 36 diecéznych a 6 rehoľných. Pesimista by povedal: málo. Optimista: Bohu vďaka! Tak ako je to v skutočnosti? Málo, či dostatok? Po prepočítaní na počet obyvateľov má Slovensko svojím počtom katolíckych novokňazov výnimočné postavenie v rámci celej Európy.

Ak porovnáme slovenské počty so susednými krajinami, môžeme hovoriť o Slovensku v superlatívoch. V roku 2023 prebehne v Čechách a na Morave celkove deväť kňazských svätení. Pritom na tomto území žije takmer dvojnásobne viac obyvateľov ako na Slovensku. V susednom Rakúsku pribudne v roku 2023 celkovo 28 novokňazov, pričom 17 z nich sa narodilo v zahraničí. Musíme si však uvedomiť, že počet obyvateľov Rakúska prekročil 9 miliónov, kým na Slovensku žije len 5,5 milióna obyvateľov. Zo susedného Maďarska, ktoré má približne 10 miliónov obyvateľov, máme informácie o tridsiatich diecéznych novokňazoch v roku 2023.

Slovensko je jednou z mála krajín Európy, ktorá je sebestačná v počte katolíckych kňazov. Ba nielen sebestačná. Slovensko má dostatok katolíckeho kléru nielen pre seba, ale dokonca aj „na export“. Mnohí slovenskí kňazi slúžia v susedných štátoch, ale aj inde vo svete. Slovenský katolícky klérus má zastúpenie vo Vatikáne, v USA, Rusku, ba fakticky po celom svete. V zahraničí pôsobia aj niektorí slovenskí biskupi, jeden z nich dokonca na Islande! A to aj napriek demografickej katastrofe, ktorá valcuje už aj Slovensko. Generácia „Husákových detí“ je už dávno za zenitom a aj Slovensko začína vymierať. Napriek tomu máme vďaka Bohu (!) dostatok duchovných povolaní pre potreby Slovenska.

Aj v porovnaní so situáciou v Poľsku, skutočnej liahni kňazstva v Európe, je na tom Slovensko v prepočte na počet obyvateľov veľmi dobre. Aj keď sa hovorí o drastickom poklese nových kňazských povolaní v Poľsku, situácia ani zďaleka nie je taká zlá ako napríklad v Nemecku, Francúzsku či iných krajinách vymierajúceho Západu. V roku 2023 sa v poľských diecézach a arcidiecézach uskutoční okolo 200 svätení novokňazov. Čo by za to dali nemeckí alebo francúzski katolíci! Aj Poľsko je sebestačné v počte katolíckych duchovných a mnohí z nich nachádzajú uplatnenie mimo hraníc svojej vlasti. Je však potrebné si uvedomiť, že v Poľsku žije okolo 38 miliónov obyvateľov, teda zhruba sedemnásobne viac ako na Slovensku. Takže v pomere k počtu obyvateľstva je na tom Slovensko v počte svätení novokňazov vskutku excelentne.

Ešte pozitívnejšie vyjde hodnotenie počtu slovenských novokňazov v porovnaní so situáciou veľkých krajín vymierajúceho Západu. V roku 2023 má byť v USA vysvätených niečo vyše 450 novokňazov. Pritom Spojené štáty majú približne 340 miliónov obyvateľov, takže v pomere k počtu obyvateľov je počet vysviacok novokňazov v USA pomerne malý.

Naozaj katastrofálna situácia je v Nemecku a vo Francúzsku. V Nemecku sa v roku 2023 pripravuje len 48 svätení novokňazov. Katolícka Cirkev v Nemecku, kedysi taká silná, v súčasnosti živorí. A čo Francúzsko, „najstaršia dcéra Cirkvi“? Dňa 22. júna oznámila Konferencia biskupov Francúzska (CEF), že v roku 2023 vysvätia 88 nových kňazov. Ak si uvedomíme, že počet obyvateľov Nemecka je cca 84 miliónov a Francúzska približne 68 miliónov, musí nám byť jasné, že malé Slovensko je na tom neporovnateľne lepšie. Veľmi zlá je situácia aj v iných krajinách Západu.

Ale vďaka čomu je vlastne situácia na Slovensku neporovnateľne lepšia? Predovšetkým je to typicky katolícka krajina s veľmi silnou tradíciou kňazstva. Práve katolícki kňazi ako Anton Bernolák, Andrej Hlinka, ale aj mnohí ďalší sú zapísaní zlatými písmenami do dejín národa. Je tu aj neustále udržiavaná tradícia modlitieb obyvateľstva za nové kňazské povolania. Máme dokonca mimoriadne aktívne hnutie Modlitby za kňazov (MZK) pod vedením Samuela Brečku, ktoré pôsobí od 90. rokov 20. storočia a oficiálne bolo schválené Cirkvou v zmysle Kódexu kánonického práva v roku 2018. Toto hnutie sa výrazne zaslúžilo o to, že malé Slovensko má dostatok nových kňazských povolaní nielen pre seba, ale aj pre potreby Katolíckej cirkvi v mnohých iných krajinách sveta. Na Slovensku sa tiež zatiaľ nerozšírilo miništrovanie dievčat, nemá tu silné zázemie protestantizmus, atď.

Ako sa teda má slovenský katolík postaviť k problematike svätení novokňazov v Katolíckej cirkvi? Predovšetkým padnúť na kolená a vrúcne ďakovať Bohu za to požehnanie nových povolaní, ktorých je na Slovensku stále dosť. A hlavne modliť sa. Veľa, veľa sa modliť, aby to aj naďalej ostalo aspoň tak ako doposiaľ.

 

Karol Dučák


::

Rozhovor s autorom: Dozrel čas na novodobé krížové výpravy.


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

2 komentáre:

 1. Anonymný29.6.23

  Dôležitá je nielen kvantita ale aj kvalita. Kam vedú zverených veriacich? Čo vyjadruje ich spôsob života? Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Zaujali ma myšlienky kardinála Saraha (o kňazstve) z knihy „Pane, zostaň s nami“:

  „Cirkev hynie, pretože jej pastieri sa boja hovoriť pravdivo a jasne. Máme strach z médií, z verejnej mienky, z vlastných bratov...
  Ak si myslíte, že vaši biskupi a kňazi nie sú svätí, buďte takí pre nich. Svojím pokáním a pôstom naprávajte ich chyby a zlé skutky.“

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.