- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. júla 2023

Nedeľné slovo (230)

 

Poriadok stvorenia

Všetko hmotné je dočasné – má svoj začiatok i koniec. Nezáleží pritom na dĺžke či rýchlosti, veľkosti či malosti. Prvotný je Duch, a v jeho zámere má aj hmota opodstatnenie.

Všetko má nejaký zmysel, vyplývajúci z poriadku stvorenia, no zároveň platí, že všetko môže byť zneužité. Zneužiť sa dajú aj ušľachtilé city, ba aj láska – ak sa neukotví v najvyššom dobre – stáva sa plytkou a niekedy falošnou.


Ak láske chýba duchovný rozmer, nejde o pravú lásku, ale iba o jej napodobeninu. Láska totiž nie je iba záležitosť citu, ale aj rozumu, vôle, rozhodnutia. Život v pravom význame stojí na láske.

Páter Pio radí: „Mysli iba na to, ako väčšmi milovať Boha a rásť v čnostiach, najmä vo svätej láske, ktorá je zväzkom kresťanskej dokonalosti.“

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (229).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.