- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. septembra 2023

Vysťahovalectvo Nemcov do cudziny nadobúda hrozivé rozmery

 

Karol Dučák

Emigrácia Nemcov z rodnej krajiny nie je novým javom. V minulosti sa z rôznych príčin vysťahovalo zo svojej domoviny veľké množstvo Nemcov. Počas štyroch storočí ich bolo takmer sedem miliónov. Prevažná väčšina z nich našla svoj nový domov v Severnej Amerike. Ich potomkovia aj noví prisťahovalci z Nemecka dnes tvoria najväčšiu imigrantskú minoritu v USA. Svojím počtom predstihli dokonca aj Írov a Talianov. Odhadom 40 až 60 miliónov obyvateľov USA sa priznáva k svojmu nemeckému pôvodu. Dodnes je veľa Nemcov, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodujú opustiť svoju vlasť a usadiť sa natrvalo v USA. Len v roku 2017 ich bolo približne 12 500 (porov. deutschland.de).

Už omnoho skôr sa však Nemci začali usadzovať na území Ruska. História vysťahovalectva Nemcov do Ruska má už viac ako tisíc rokov a mnohí Nemci sa významne zaslúžili o všestranný rozvoj cárskeho Ruska. Boli medzi nimi remeselníci, stavitelia, dôstojníci, vedci, lekári, umelci, odborníci v rôznych oboroch i prostí roľníci. Niektorí z nich zastávali významné funkcie v ruskej diplomacii, administratíve, armáde, na Akadémii vied v Petrohrade i na ruských univerzitách. Dokonca aj niektorí ruskí cári mali nemecké korene. Patrila k nim napríklad cárovná Katarína II. Už pred prvou svetovou vojnou „žilo v Rusku 2 448 500 Nemcov“ (ekd.de). V menšom množstve Nemci emigrovali aj do iných krajín, napríklad do Brazílie, Kanady, Argentíny, Austrálie či iných krajín, ale hlavnou emigračnou destináciou Nemcov boli Spojené štáty.

Najväčšie vlny vysťahovalcov odchádzali z Nemecka v dobách krvavých náboženských konfliktov, neúrody, biedy, hladu, teda v časoch existenčného ohrozenia obyvateľstva. Paradoxne aj v súčasnosti prepukla nová epocha masového vysťahovalectva Nemcov, a to v dôsledku katastrofálneho diletantizmu nemeckých politikov, ženúcich Nemecko do záhuby. Najprv to bola nezvládnutá imigrácia cudzincov do Nemecka, spojená s výrazným nárastom kriminality a inými problémami, potom koronaošiaľ, neskôr drastický dopad protiruských sankcií na nemeckú ekonomiku, odstavenie nemeckej jadrovej energetiky, ale aj ďalšie katastrofálne rozhodnutia nemeckých politikov, ktoré zapríčinili pád Nemecka do recesie, rozsiahlu deindustrializáciu krajiny a výrazný pokles životnej úrovne obyvateľstva.

Navyše, je tu otrocká závislosť krajiny od USA, ktorá v kombinácii s katastrofálnou politickou reprezentáciou v Nemecku vytvára čoraz väčšie napätie v nemeckej spoločnosti a vyháňa Nemcov z nežičlivej vlasti. Krajina prežíva jedno z najťažších období svojej povojnovej histórie. Nemecký priemysel doslova uteká do zahraničia. Mnoho spoločností presúva svoju produkciu do Číny, Indie či iných krajín pre neúnosný nárast cien energií v Nemecku. Podľa jedného zdroja z 30. júla 2023 ohlásil najväčší nemecký chemický koncern BASF pokles ziskov „o 76 percent, čo bude znamenať úsporné opatrenia a prepustenie tisícok občanov...“ (spolok-archa.info).

Katastrofálnu situáciu dokumentuje aj nemecký zdroj z 21. 8. 2023, ktorý informuje o tom, že výrobcovia hnojív v Nemecku zastavujú svoju produkciu pre protiruské sankcie. V dôsledku odmietnutia lacného ruského plynu, ktorý sa používal na výrobu hnojív, sa cena plynu z iných zdrojov zvýšila o 40 percent a to spôsobilo nárast ceny vyrobeného hnojiva až o 150 percent. Koncern BASF už oznámil zatvorenie svojho ludwigshafenského závodu na výrobu amoniaku. V súvislosti s týmto vývojom „sa nákup lacných ruských hnojív v minulom roku päťnásobne zvýšil. V posledných mesiacoch sa zvýšil aj ruský dovoz močoviny a čpavku“ (de.firenews.video).

Situácia mnohých Nemcov vo vlastnej krajine sa stáva čoraz viac neznesiteľnou. Dlhé povojnové obdobie nemeckého blahobytu je nenávratne preč a pokiaľ v tejto krajine v dohľadnej dobe nedôjde k radikálnej zmene politického systému, nečaká Nemcov v budúcnosti nič dobrého. V Nemecku pozorujeme paradoxnú situáciu. Krajinu zaplavujú cudzinci často z exotických krajín, no rodení Nemci húfne opúšťajú rodnú krajinu. Len v rokoch 2021 a 2022 emigrovalo z rodnej krajiny vyše pol milióna Nemcov. V roku 2021 ich bolo 247 829 a vlani 268 167 (porov. de.statista.com).

K 19. decembru 2022 žilo podľa jedného zdroja 3,8 milióna Nemcov mimo svojej vlasti v OECD, združení 38 popredných priemyselných krajín sveta. Pritom najobľúbenejšie emigračné destinácie sú krajiny, v ktorých sa hovorí po nemecky, teda susedné štáty Švajčiarsko a Rakúsko. Emigranti pochádzajú zo všetkých nemeckých spolkových krajín, najviac však z Bavorska a Bádenska-Württemberska. Len časť emigrantov sa po čase vráti domov, takže úbytok nemeckej populácie v rodnej krajine je citeľný (porov. mdr.de). 

Pritom nemeckí emigranti sa sťahujú nielen na Západ, ale čoraz viac aj do krajín východnej Európy, napríklad do Maďarska a dokonca aj do Ruska. V roku 2023, ako uvádza agentúra TASS, je zhruba 300 Nemcov pripravených presťahovať sa z Nemecka do ruského regiónu Nižný Novgorod, ktorý má podľa nich perspektívu dynamického rozvoja. Ohromný potenciál vidia Nemci v rozvoji automobilového priemyslu, stavebníctva, infraštruktúry a iných priemyselných odvetví regiónu Nižný Novgorod.

O vysťahovanie majú záujem zástupcovia rôznych technických profesií, súvisiacich s obrábaním kovov, predovšetkým operátori obrábacích strojov, technológovia a zvárači, ale aj špecialisti z automobilového a lodiarskeho priemyslu. Záujem o imigráciu je však aj u pracovníkov v stavebnom priemysle a poľnohospodárstve. Ako uvádza agentúra TASS, počet záujemcov o vysťahovanie z Nemecka do Ruska v tomto roku by nemusel skončiť na čísle 300, ale mohol by sa zvýšiť až na tisíc imigrantov (porov. russkiymir.ru).

Obľúbeným cieľom nemeckých emigrantov je aj Maďarsko, predovšetkým územie Baranskej župy, Balatonu a hlavného mesta Budapešti. V roku 2020 oficiálne žilo „v Maďarsku 18 344 Nemcov a ďalších vyše 40 000 nemecky hovoriacich ľudí je tu usadených, z nich väčšina žije v Baranskej župe“ (auswandern-info.com).

Vysťahovalectvo Nemcov z rodnej krajiny je vážnou hrozbou pre budúci rozvoj Nemecka. Krajina je čoraz menej nemecká a stále viac pripomína zmes rôznych cudzích národov. Pritom najviac nemeckých emigrantov tvoria kvalifikovaní ľudia. Z 268 167 nemeckých emigrantov, ktorí opustili Nemecko v roku 2022, mali až zhruba tri štvrtiny vysokoškolské vzdelanie. Až 63 percent z nich tvorili perspektívni ľudia vo veku 25 až 39 rokov.

Dôvody, pre ktoré Nemci opúšťajú svoju vlasť, sú rôzne. Väčšina (58 percent) uvádza ako dôvod hľadanie lepšej práce a vyššieho príjmu. Zhoršujúca sa životná úroveň v Nemecku si zrejme vyžiada výraznejší rast platov a reštrukturalizáciu daňového a odvodového systému, aby si pracujúci udržali viac čistých peňazí v peňaženkách. Nespokojnosť so životom v Nemecku uvádza ako dôvod emigrácie asi 18 percent vysťahovalcov. S mierou emigrácie 5,1 percenta je Nemecko na treťom mieste v medzinárodnom porovnaní. Vo vyššej miere emigrujú do zahraničia len obyvatelia Veľkej Británie a Poľska (porov. agrarheute.com).

 

Karol Dučák


::

Rozhovor s autorom: Bojujme za zachovanie kresťanských a národných koreňov.


::

P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.