- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. októbra 2023

Hriešnica

 

Robert Hakala
(Jn 8, 1–11)

Úryvok z Jánovho evanjelia má dva rozmery. Prvý:  „Ježiš... vrátil sa do chrámu a všetok ľud sa hrnul za ním.“ Z tohto vyplýva, že izraelskí obyvatelia boli Ježišovým učením a zjavom natoľko uchvátení, že sa všade tam, kde sa objavil, hrnuli za ním. Zákonitá otázka: prečo? Pochopili, že Ježišovo učenie je niečo nové, čo doposiaľ nepočuli. Odlišovalo sa od toho učenia, ktoré dovtedy počúvali v synagógach. Ježišovo učenie bola pravda a táto pravda ich urobila slobodnými, a hlavne, dala im jasný cieľ – Nebeské kráľovstvo.

Druhý rozmer: Príbeh hriešnice, ktorú chceli za cudzoložstvo ukameňovať. Ježiš dostal provokačnú otázku: Čo povieš ty? Ježiš najprv neodpovedá a prstom píše do piesku. Na ďalšie naliehanie odpovie geniálnymi slovami, ktoré prežili tisícročia, sú platné vždy a stále: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ Výsledok je známy, všetci po jednom odišli, ostal len On a hriešnica. Príbeh sa uzatvára Jeho slovami: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Musíme si uvedomiť to základné a najdôležitejšie posolstvo Ježišovej misie na zemi: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Ježiš nikoho neprišiel odsúdiť, ale zmeniť. Zmeniť tak, aby sme uverili Jeho slovám o Jeho milosrdenstve. Samozrejme, má to jednu podstatnú podmienku – nehrešiť, čiže nepáchať zlo. Jednoduché a tak ťažké zároveň! Ale námaha, ktorú počas svojho života na splnenie tejto požiadavky vynaložíme, bude odmenená.

 

Robert Hakala


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.