- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. októbra 2023

Túžba po dokonalosti

 

Robert Hakala
„Dokonalosť sa získava pomaly a úsilím.“ (Svätý Ján Bosco)

Máme svoje túžby. Chceme v živote niečo dosiahnuť, byť úspešní, vzdelaní, materiálne zabezpečení, a niektorí z nás chcú byť – dokonalí. Perfektní, ktorí všetko vedia, precestovali polovicu sveta, videli všetky zaujímavosti, ktoré sú v múzeách, výstavných sieňach či národných parkoch, prežili množstvo dobrodružstiev, poznajú sa s tými, ktorých vidíme v novinách, na televíznych obrazovkách... Chcú byť dokonalí – obdivovaní...

Je táto túžba škodlivá? Môžeme túžbu po dokonalosti považovať za druh pýchy, narcizmu? Áno aj nie.

Ak chcem byť „dokonalý“ iba preto, aby som bol obdivovaný, a dávam to ostentatívne najavo, nie je to práve najlepšia vlastnosť, ale naopak znak povýšenectva, pýchy. Robiť všetko preto, aby som iných ohúril svojou dokonalosťou? Ľudová múdrosť hovorí: „Pýcha predchádza pád.“

Ak však chceme dokonalosť ako synonymum svätosti, je to chvályhodné. Ostávame skromnými, ľudia si nás začnú vážiť pre naše charakterové vlastnosti. Dokážeme pomôcť, poradiť, potešiť a privinúť k sebe tých, ktorým sa v živote akosi „nedarí“. Nevyvyšujeme sa, nechceme byť obdivovanými a „velebenými“. Chceme byť dokonalí dobrotou srdca. Takáto túžba po dokonalosti je milá Bohu.

Pán Ježiš Kristus hovorí: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ ( Mt 5, 48). Veľmi ťažká úloha. Ale splniteľná!

 

Robert Hakala


::

Rozhovor s autorom: Ísť svojou cestou...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.