- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. novembra 2023

Skúmajme, prosme a dúfajme

 

Vlado Gregor

Veľa som po „Nežnom prevrate“ čakal od náboženstva a Cirkvi, ale postupom času som čoraz viac sklamaný. Na počiatku a v jadre kresťanstva je osoba Ježiša Krista, ktorá sa však naozaj už stáročia akosi neberie vážne. 

Poctivo som si nedávno prečítal hrubú knihu Endreho von Ivánku „Plato christianus“, kde sa dokumentuje vplyv antickej filozofie už na prvotné kresťanstvo, počnúc apoštolom Pavlom a pokračujúc západnými aj východnými cirkevnými otcami. V ich teóriách nie je hlavný Ježiš, ale Platón či Plotinos, a snaha prispôsobiť Ježišove originálne pohľady prevládajúcemu náboženstvu a filozofii pohanskej antiky.

Ježiš bol hlboko ľudský a skromný, nevytváral predpisy, delenia, zoznamy a paragrafy. Neposielal do horúcich pekiel obyčajných ľudí, ale tých, ktorí si namýšľali, že sú niečo viac. A hlavne, bral tých akože jednoduchých ľudí vážne. Teraz sa príslušníci najrôznejších vierovyznaní a ich odtieňov zaujímajú len o to, či veríte presne tak ako oni a či opakujete všetko presne po nich. Ako reálny človek s konkrétnymi problémami ich vôbec, ale vôbec nezaujímate.

Ježiš hovorí svojim učeníkom: „Veľa by som vám toho ešte mal povedať, ale teraz by ste to nezniesli.“ Hovorí tým, ktorí sa ho pýtajú na utrpenie, či obete nešťastia boli hriešnejší ľudia ako ostatní, že to sú ľudské osudy, ktoré nesúvisia s ich vinou či nevinou. Doslova hovorí, aby sme si brali príklad z nášho Otca, ktorý necháva svietiť slnko na dobrých aj zlých a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých.

Píšem tieto riadky na výročie reformácie, ktorá svojím „sola scriptura“ a „solagratia“ len umocnila zjednodušené výklady, osobitne výklad Písma.     

Ak sa na tieto – načrtnuté – reálne problémy a konkrétne otázky ani vážne nepozrieme, nečudujme sa, že naše kostoly sa budú vyprázdňovať a z oficiálnej, ešte vždy veľkolepej budovy kresťanstva sa stane dom na piesku. Ešteže Boh má silu aj z kameňov stvoriť synov Abrahámovi, ako to sľubuje už Jánovi Krstiteľovi.

Naďalej teda skúmajme, prosme a dúfajme.

 

Vlado Gregor

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.