- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. novembra 2023

Všetci sme zradcovia

 

Robert Hakala
„Všetci odpadnete, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu“ (Mk 14, 27).

Naozaj sme všetci zradcovia? Naozaj všetci odpadneme? Sme silní v rečiach, ale slabí v skutkoch. Ako len prisahal apoštol Peter svoju vernosť Pánovi! A skutočnosť? Za jednu noc ho tri razy zaprel („nepoznám toho človeka...“ Mt 26, 72). Bál sa? Nemôžeme súdiť, lebo všetci zrádzame a zapierame. (Aj Dvanásti sa mali modliť a bdieť spolu s Ježišom v Getsemanskej záhrade, ale všetci zaspali.) A hádam nám netreba ani počuť kohúta, aby sme si dokázali uvedomiť svoje zrady, pády...

Naše pády, zrady a zapierania sú výsledkom našej nedokonalosti, našej malosti a slabej viery. Každá zrada zraní v prvom rade nás samých. Trestáme sa sami, keď zrádzame – svoju vieru, blížnych, odkaz predkov... A potom veľmi ťažko nachádzame cestu k dôvere, pokoju, láske, odpusteniu.

Sme hriešni, vinní, ale naša vina nás nesmie „položiť“. Musíme si ju priznať – a vyznať pred Bohom, oľutovať ju, poctivo hľadať cestu nápravy.

 

Robert Hakala


::

Z tvorby autora:

Katolícky pozdrav

Krčmy, puby, hospody...

Rekviem za Ježiša K.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.