- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. decembra 2023

Nedeľné slovo (248)

 

Chráňte sa zla!

„Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.“  (1 Sol 5, 16–24)

Kresťanské posolstvo prináša radosť, opravdivú radosť, ktorá je spojená s úctou a vďakou – v duchu slov svätého Pavla: modlite sa a ďakujte.

Aby naša radosť z viery bola trváca, musíme všetko skúmať podľa Božieho zákona: držať sa dobrého a chrániť sa zla v akejkoľvek podobe.

Boží zákon nejde proti ľudskej slobode ani dôstojnosti, naopak, slobodu aj dôstojnosť upevňuje, dáva človeku orientačný rámec a medze správneho konania, dáva základ, na ktorom možno bezpečne stáť.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (247).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.