- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. decembra 2023

Nedeľné slovo (249)

 

Advent

„Bohu nič nie je nemožné.“ (Lk 1, 37)

Ak človek silou rozumu a vôle uzná existenciu Stvoriteľa, zmení sa mu život. Viera v Boha dáva všetkému pravé pevné miesto – hierarchia hodnôt sa ukáže ako zrejmá a jasná, nespochybniteľná.

Ten, ktorý stvoril nebo a zem, vesmír a život, čas a priestor, je všemohúci, všemocný, absolútny... Prečo teda pochybujeme o zjavených pravdách? Veď predsa Bohu nič nie je nemožné!

Myslíme si, že vieme všetko? Alebo že existuje iba to, čo vieme dokázať našou biednou vedou? Buďme pokorní (pokora je uznanie pravdy). Buďme múdri. Povedzme spolu s Máriou: Pane, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

A tak sa naplní adventné očakávanie aj v nás, v našom živote, v našej duši.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (248).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.