- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. decembra 2023

Vianoce 2023

 

Ľudovít Košík
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
(Lk 2, 14)

Takto znel spev anjelov v Betleheme – v noci, keď sa narodil Spasiteľ – a počuli ho pastieri, ktorí bdeli a strážili svoje stáda... a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Boží Syn prišiel na svet v chudobe, mimo hluku, mimo pozornosti médií a mocných tohto sveta. Nespoliehal sa na moc, silu, slávu, bohatstvo, ale svet oslovil svojou láskou, pravdou, pokojom, dobrom, spravodlivosťou, skromnosťou, jednoduchosťou, múdrosťou, čistotou, pokorou, milosrdenstvom, službou, obetou...

Otvoril nám bránu neba a dal nám príklad, ukázal nám, ako máme žiť a čo robiť, keď chceme byť trvale šťastní. Prišiel do temného sveta, aby bol Svetlom, aby svet prežiaril a pretvoril. Nehovoril učenými rečami, ale jednoduchými obrazmi z prírody a života, odovzdával ľuďom Pravdu o Bohu, o sebe a o radostnom, šťastnom, spokojnom živote, ktorý trvá večne.

Nepresviedčal učencov, filozofov, zákonníkov, učiteľov, vplyvných ľudí vtedajšieho sveta a náboženstva, ale vybral si jednoduchých apoštolov, väčšinou rybárov, a tých nazval priateľmi, odovzdal im svoje učenie a oni ho rozšírili do celého sveta a potvrdili obetou vlastného života... Netreba veľa hovoriť a písať, skôr sa skloniť pred Bohom, počúvať jeho slová a prijať ich do svojho srdca a života. Byť Ježišovým učeníkom a svedkom i vo svete, ktorý mu nechce porozumieť a počúvať ho.

Náš svet je rozdelený až polarizovaný, ohrozený vojnami a nepokojmi. My si ho takto tvoríme! Ježiš to sám predpokladal: „Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre“ (Lk 12, 51–53). A modlil sa za jednotu. A zakiaľ jedni ho v pokore a jednoduchosti prijímajú za svojho Pána a Boha, iní broja proti nemu a hodnotám, ktoré On pokladal za podstatné.

Delíme sa na tých, ktorí budujú svet na evanjeliových hodnotách, a tých, ktorí si myslia, že svet sa dá budovať aj bez vernosti hodnotám, na ktorých bol vybudovaný. Na tých, ktorí budujú, tvoria, pracujú, a tých, ktorí si chcú užívať, konzumovať a využívať to, čo vytvorili iní. Na tých, ktorí pracujú na rozvoji, a tých, ktorí ničia a degradujú. Na tých, ktorí budujú  svet pre všetkých, a tých, ktorí hľadajú len výhody a dobro vlastné. Na tých, ktorí sa pozerajú na život Božím pohľadom, chcú žiť podľa Božej vôle a usilujú sa budovať Božie kráľovstvo, a na tých, ktorí uplatňujú výhody pre seba a riadia sa podľa hodnôt tohto sveta. Na tých, ktorí prijímajú a rešpektujú Božie prikázania a sú si vedomí, že ich nie je možné porušovať, a tých, ktorí žijú podľa vlastných predstáv a chúťok a tento spôsob života chcú vnútiť aj iným.

Niektorí upúšťajú od radikálnosti evanjelia, chcú byť ľudskí, chápaví, svetskí, dôležití, zaujímaví... Žijú podľa zásady: nikto vám nemôže dať to, čo ja vám môžem sľúbiť. Zbytočne potom prichádza k mnohým sklamaniam. Čoraz menej si rozumieme. Benedikt XVI. povedal:  „Mnohí ľudia dnes žijú tak, akoby Boha nebolo...“ Lenže viera sa nedá presadzovať silou, mocou, násilím, manipuláciou, ale iba príkladným životom. 

Nech sa nám darí byť verní Ježišovi, prijať ho ako Pána svojho života, napriek prenasledovaniu, napriek ponukám materiálnych výhod, bohatstva, zábavy, prázdneho a povrchného života, ponúk, že si vystačíme sami, že nám pomôžu mocní tohto sveta, že nás uspokoja materiálne hodnoty. Nech sa nám darí byť hlbokými, autentickými a odvážnymi ľuďmi, vernými Ježišovi a jeho hodnotám, nech dokážeme tieto hodnoty ohlasovať a odovzdávať vo svojom okolí.

Svet ani človek bez Boha nemá budúcnosť. Ani žiadna naša aktivita, ak nie je v súlade s evanjeliovým posolstvom, nedáva zmysel. Zbytočne komplikujeme život sebe aj iným, ak sa pokúšame stavať na plytkých základoch, ak Boha vylúčime z nášho každodenného života.  Jedine s ním môžeme budovať šťastie svoje a iných. Za každý náš hriech, našu chybu bude treba raz zaplatiť.

Nech sa nám v týchto sviatočných dňoch darí napraviť narušené vzťahy s Bohom i ľuďmi a sústrediť sa na evanjeliové hodnoty a podľa nich aj žiť. Nech sa nám darí načerpať sily k láske k Bohu i ľudom, prejavovať ju, mať v srdci radosť a investovať svoje sily, schopnosti aj materiálne prostriedky do šírenia Božieho kráľovstva a budovania civilizácie Lásky.

Prajem vám radostné a požehnané vianočné sviatky.

 

Ľudovít Košík

(Skalica, Vianoce 2023)


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. „Keby všetci kresťania žili podľa svojho povolania, táto krajina vyhnanstva by sa razom zmenila na raj.“
    (Páter Pio)

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.