- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. februára 2024

Nedeľné slovo (257)

 

Odísť na púšť

„Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 12–15)

Ježiš odišiel na púšť. Kardinál Sarah hovorí, že púšť je výnimočné miesto, kde môžeme zažiť „hlbokú mystickú skúsenosť stretnutia s Bohom“.

Ježiš odišiel na púšť, aby sa tam osobitným spôsobom priblížil k Otcovi – prostredníctvom pokánia. Ako človek chcel prejsť púšťou sebazaprenia, časom intenzívnej modlitby, skúškou pôstu a pokušenia.

Keď sa vrátil, začal hlásať: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Aj kardinál Sarah pripomína, že pokánie je našou celoživotnou úlohou: „Kajať sa znamená odvrátiť sa od všetkých pominuteľných a škodlivých vecí, ktoré nás zotročujú, a obrátiť sa k Bohu“ (citované z knihy Katechizmus duchovného života).

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (256).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.