- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. februára 2024

Pokánie

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Stredovek nebol obdobím temna, temnotu zažívame dnes, keď sa rúca v človeku vedomie, že patrí Bohu.

S pohŕdaním zvykneme hovoriť o temnom stredoveku, pritom stále stojíme v tieni vtedajších stavieb, hradov, katedrál a iných úctyhodných výtvorov ľudského umu.

Stredoveké umenie malo pevné spojenie s koreňmi, vyjadrovalo sakrálnosť. Bolo tvorené so zreteľom na večnosť, ľudský um bol oživovaný božskou iskrou. Nijaká samoúčelnosť ani povrchnosť! Ani v prípade ornamentu nešlo len o ozdobu. Taký ornament sa nedá oddeliť od celku, je ako rytierov meč, vyjadruje krásu aj účel, hravosť aj bojovnosť, vieru aj ideál.

::

Ovečka, ako si mohla zablúdiť? Človeče, ako si mohol popretínať vlastné korene? Ako si mohol zradiť vieru otcov a premrhať dedičstvo po predkoch?

Márnotratný syn má jedinú možnosť záchrany, a to návrat k otcovi – pokorný, múdry návrat. Pokora je múdra, pokora je uznanie pravdy o sebe. Ovečka, ktorá nevie alebo nechce vedieť o svojom zblúdení, bude blúdiť ďalej. Dobrý pastier ju hľadá, ale čo ak bude vlk rýchlejší?!

::

Sme v období veľkého pôstu. Prijímanie života bez pokánia len rozmnožuje hriech. Bez pokánia neobstojí nikto: ani vzdelanec, ani politik, ani klerik, ani prezident, ale ani obyčajný pracujúci či nepracujúci človek. Kresťan si ukladá pokánie, uvedomujúc si svoju hriešnosť, a prosí Všemohúceho o milosť odpustenia.

Nie, nebola temnou doba, v ktorej sa stavali katedrály, temnotu zažívame dnes, keď sa rúca v človeku vedomie, že patrí Bohu.

(Rok 2014)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Propaganda.


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.