- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. marca 2024

František

 

Robert Hakala

Pred časom televízia LUX uviedla film Brat Slnko, sestra Luna. Tento poetický film zobrazuje príbeh muža, ktorého poznáme ako svätého Františka z Assisi, a to od jeho obrátenia až po návštevu u pápeža... Nebude na škodu, keď si život svätého Františka priblížime. O jeho živote je napísaných množstvo kníh, ktoré sa však v životopisných detailoch líšia.

Svätý František, vlastným menom Giovanni Battista Bernardone, sa narodil roku 1181 v Assisi (niektoré zdroje uvádzajú rok 1182). Bol mystikom, mužom veľkej viery, ktorý založil žobravú rehoľu františkánov. Jeho otec bol bohatý obchodník s látkami, matka pochádzala z Francúzka. Pri krste dostal meno Giovanni (Ján). Neskôr dostal od otca prezývku Francesco (čo znamenalo malý Francúz).

Keď bol mladý, jeho život sa nijako neodlišoval od života vrstovníkov. Bol finančne zabezpečený, a tak viedol pomerne bujarý život. Bol rytierom, zúčastňoval sa rytierskych výprav. Pri jednej takejto výprave a bitke bol zranený a rok strávil v zajatí. Tam aj ochorel a mal mystické sny, v ktorých mu Boh povedal, že jeho poslaním bude chudoba, život podľa Ježiša Krista, ktorému má slúžiť.

V detstve získal základné vzdelanie vo farskej škole. Naučil sa trochu po francúzsky. Otec sa snažil z neho vychovať dobrého obchodníka, ale František nevedel narábať s peniazmi. Zarobené peniaze rozdával chudobným, žobrákom, alebo ich míňal na radovánkach s kamarátmi.

Postupne sa však odvrátil od hýrivého spôsobu života a začal viac premýšľať o Ježišovi Kristovi. V opustenom, rozpadajúcom sa kostole sv. Damiána sa k nemu prihovoril ukrižovaný Kristus z oltárneho kríža a povedal mu, aby mu opravil kostol, „môj dom, veď vidíš, že sa celkom rozpadáva“. Túto výzvu František prijal s plnou vážnosťou a dal sa opravovať kostol. Ale opraviť kostol, to znamenalo dať sa do opravy celej Cirkvi.

Veľmi sa ho dotýkala bieda chudobných, začal im rozdávať otcov majetok. Otec sa preto rozhodol, že vydedí svojho čudného syna. Ich posledné stretnutie sa odohralo v prítomnosti biskupa a občanov mesta Assisi. František sa rozhodol pre radikálne gesto – celkom sa vyzliekol, šaty hodil otcovi k nohám a vyhlásil, že už nemá otca, ale svojho Otca má na nebesiach. Biskup prikryl Františka svojím plášťom.

Spojenie s Bohom hľadal František v chudobe. Úctivo ju nazval Pani Chudoba. Spočiatku nemal určitý program. Dva roky žil ako potulný mních. Venoval sa modlitbe, slúžil chudobným a opravoval tri opustené kostoly v okolí Assisi. Najmä tretí kostolík Anjelskej Panny Márie, nazývaný aj kostolík Porciunkuly,  stal sa jeho obľúbeným, a takisto prvým miestom ním založenej rehole. Tu sa František aj rozhodol, že bude nasledovať Krista bez akýchkoľvek hmotných prostriedkov, poputuje svetom a bude ohlasovať Božie kráľovstvo.

František sa vydal aj do Ríma k pápežovi Inocentovi III. Ten najprv nemal záujem si ho vypočuť, ale neskôr si ho dal zavolať a vypočul jeho myšlienky. Pápež a jeho okázalí spolupracovníci boli ohromení jeho chudobou a kázaním. Nakoniec pápež odobril Františkovo konanie a poslal ho, aby išiel do sveta a kázal ľuďom evanjelium. Z tejto doby je známa legenda, ktorá hovorí, že keď František nenašiel poslucháčov medzi ľuďmi, odišiel do lesa a kázal lesnej zveri, ktorá ho pozorne počúvala. Je faktom, že mal k zvieratám neobyčajne kladný vzťah a ochraňoval ich pred zlým zaobchádzaním. Zvieratá označil za svoje sestry a bratov, veril, že zvieratá oslavujú svojho Stvoriteľa a vzdávajú mu chválu, napríklad vtáci svojím spevom. Preto je aj označovaný za patróna zvierat a ochrancov prírody.

František z Assisi patrí medzi najznámejších a najobľúbenejších svätcov. František túžil rozprávať – kázať po celom svete. Dostal sa až k sultánovi Al-Kamilovi. Postupne pribúdalo jeho nasledovníkov. V roku 1212 nasledovala Františka aj prvá žena, svätá Klára. Na konci života sa podľa legendy na jeho tele objavili stigmy. Zomrel 3. októbra 1226 v Porciunkule, bol v handrách, ležal na zemi, prikrytý požičaným plášťom. Za svätého bol vyhlásený pápežom Gregorom IX. dňa 16. júla 1228. Stal sa patrónom Talianska.

Samozrejme, o svätom Františkovi by sa dalo ešte dlho písať. Ale už iba krátko: súčasný pápež prijal meno František. Náhoda?

 

Robert Hakala


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.