- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. marca 2024

Na margo politiky

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Politika rozdeľuje. To je prirodzené, normálne. Žiaľ, pričasto rozdeľuje tak, že robí z ľudí nepriateľov, ktorí sa vzájomne nenávidia a ubližujú si. To už nie je normálne. Malo by to byť inak. Politika by mala byť čestným súbojom myšlienok, nápadov a koncepcií. Politikov by mali motivovať idey a ideály, nie túžba po moci. Politika by mala byť službou v tom najlepšom zmysle slova.

::

Rakúsky mysliteľ Friedrich Romig upozorňuje na to, že aj pod vplyvom marxizmu a neoliberalizmu sme si zvykli spájať vládnutie s vykorisťovaním. Podľa prirodzeného poriadku však platí iné: „Nie vláda a vykorisťovanie, ale vláda a obeta sú komplementárne pojmy.“ Stav každého spoločenstva závisí od toho, či a do akej miery sú jeho vládcovia schopní obety. A to platí aj na celospoločenskej úrovni. Spoločnosť je tým silnejšia a životaschopnejšia, čím viac obetavosti majú jej vládcovia. Ak schopnosť či ochota obetovať sa chýba, spoločnosť upadá a potom sa naozaj stáva vykorisťovateľskou. Romig dodáva: „Vláda a obeta sú základné kategórie spoločenského života pre jeho dobro a záchranu. Patria k základu tradície, zachovávajúcej to, čo je naveky platné“ (Friedrich Romig: Práva národa. Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008).

::

V Nemecku žijúci filozof kórejského pôvodu Byung-Chul Han hovorí, že svet sa stal tržnicou, kde je všetko vystavované, predávané a konzumované. Všetko sa stalo predmetom obchodu a nevyhýba sa to ani politike. Ono kupčenie je síce navonok transparentné, sprevádzané množstvom informácií, ale v jadre je nepoctivé, falošné. Záplava ničím nefiltrovaných informácií totiž svet neosvecuje, neobjasňuje: „Informačná inflácia nevytvára žiadnu pravdu. Čím viac informácií sa do sveta vypúšťa, tým je svet neprehľadnejší (Byung-Chul Han: Vyhořelá společnost. Praha, Rybka Publishers, 2016). Volaním po transparentnosti a slobodnom prístupe k informáciám sa čosi zakrýva – je to zásterka, prostriedok klamu a sebaklamu v spoločnosti, ktorá nemá duchovný základ, ktorá sa zriekla svojho morálneho fundamentu.

(Rok 2019)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Os dejín.


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.