- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. marca 2024

Nedeľné slovo (261)

 

Odumrieť...

„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.“ (Jn 12, 24–25)

Veľké je tajomstvo života a smrti. Nepochopíme ho celkom, no môžeme sa k nemu priblížiť a prijať ho skrze Ježiša Krista, ktorý nám je známy, pretože chodil po tejto zemi.


Ježiš nám ono tajomstvo objasňuje prostredníctvom podobenstiev, a tie sú pravdivé. Len ak zrno odumrie, prinesie úrodu. Len ak človek odumrie hriechu, ostane žiť.

Márne budeme riešiť korupciu či nezákonnosť a oháňať sa demokratickými princípmi, ak nepomenujeme a nezavrhneme hriech. Bez uplatňovania Desatora nepríde toľko spomínaný „právny štát“, nepríde ani pokoj, ani šťastie.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (260).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.