- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. marca 2024

Nemôžeme tolerovať zvrhlú kultúru!

 

Karol Dučák

Vo februári 2024 som so záujmom sledoval seriál Božena o spisovateľke Božene Němcovej, ktorý vysielala stanica ČT1. Priznám sa však, že po skončení posledného dielu som mal zmiešané pocity. Treba síce oceniť úsilie autoriek scenára o historicky verné stvárnenie diela, ale do značnej miery ma pobúrila ich snaha podať životopis Boženy Němcovej skôr ako erotický thriller než ako faktograficky presné biografické dielo. Ak by som totiž mal veľkú českú spisovateľku posudzovať podľa tohto seriálu, musel by som konštatovať, že to bola nymfomanka, ktorej život bol podriadený predovšetkým potrebám jej žiadostivosti. A to ma poburuje vo vzťahu k tak významnej osobnosti, ktorej dielo patrí ku klenotom nielen českej, ale aj svetovej literatúry. Veď jej Babička bola preložená do niekoľkých desiatok jazykov, vrátane čínštiny a japončiny.

Musím teda povedať, že ma seriál Božena pobúril ako katolíka, ale aj ako ctiteľa kvalitnej kultúry. Som síce rodený Slovák, ale k tejto veľkej českej spisovateľke pociťujem obdiv, úctu a rešpekt. Navyše, Božena Němcová bola do istej miery zviazaná aj so Slovenskom, na ktorom strávila istú, aj keď pomerne krátku časť svojho života. Prejavilo sa to nakoniec aj v jej tvorbe, ktorá bola čiastočne inšpirovaná aj jej pobytom na Slovensku.

Prenasleduje ma otázka: prečo sa súčasní tvorcovia literárnych diel i filmov s takým potešením vyžívajú v prehrabávaní sa špinou, ktorá je súčasťou ľudského života? Nemohol som si pomôcť, no pri sledovaní seriálu Božena som mal pocit, že autorkám scenára išlo predovšetkým o zobrazenie sexuálneho života Boženy Nemcovej a všetko ostatné bolo druhoradé. Ostatne – ak už ideme až do takých detailov – ako mohli scenáristky vedieť, kedy, kde a ako sa veľká spisovateľka milovala so svojím manželom alebo s amantmi? Ako mohli verne zobraziť tieto erotické scény? Vari niekedy stáli pri posteli Boženy Němcovej?

Chýba mi tu úcta a rešpekt k jednej z najvýznamnejších českých literátok. A tiež rešpektovanie práva na súkromie. Sexuálny život patrí k intímnym záležitostiam každého človeka. Odsudzoval by som porušenie tejto intimity v prípade každého človeka, tým viac v prípade spisovateľky, ktorej tvorba patrí ku klenotom českej i svetovej kultúry. Tak sa znovu a znovu pýtam: prečo sa tvorcovia seriálu natoľko vyžívali v erotických scénach? Veď už z úcty k veľkej umelkyni sa mohli vyjadriť decentnejšie, s väčšou úctou a rešpektom.

V živote človeka musí mať dôležité miesto posvätnosť, úcta k mravným hodnotám. Ak sa toto stratí, spoločnosť začne upadať. Vidíme to dnes a denne v celej Európe, ba v celom západnom svete, ktorý sa odtrhol od Boha.

V záujme objektivity treba konštatovať, že Božena Němcová nebola svätica. Sú známe jej škandalózne milostné aféry. Nebolo by správne glorifikovať jej osobnosť. Mala síce katolícky krst aj sobáš, ba sporadicky chodila aj do kostola, ale k sviatostiam nepristupovala. Nežila teda ako vzorná katolíčka a nebola ani vzornou manželkou. Zanedbávala domácnosť, nevedela hospodáriť s peniazmi, atď. Lenže to nie je dôvod kydať na ňu špinu a do podrobností rozpitvávať jej milostný život.

Musíme tiež uviesť poľahčujúce okolnosti, ktoré mohli prispieť k jej spôsobu života. Vydávala sa v sedemnástich rokoch za muža, ktorý bol o pätnásť rokov starší. Na tomto sobáši trvala jej matka, takže budúca veľká spisovateľka bola vystavená nátlaku pri tomto veľmi dôležitom životnom kroku. Možno aj v tom bol pôvod problémov jej manželstva s Josefom Němcom. Pritom Josef Němec nebol v princípe zlým človekom, naopak, bol to úprimný vlastenec a práve on pomohol svojej manželke dostať sa do kruhov významných českých osobností.

Božena Němcová bezpochyby verila v Boha, ale tak svojsky. Nebola z nej vzorná katolíčka, dokonca brojila proti Katolíckej cirkvi. Aj tu jej však musíme priznať isté poľahčujúce okolnosti. Dostala sa pod silný vplyv výrazných osobností vo vtedajšom českom národnom obrodení, ktorého významní predstavitelia (ako napríklad Josef Kajetán Tyl, Karel Havlíček Borovský, ale aj mnohí iní) dávali nepokryte najavo svoj odpor ku katolíckej viere. Túto generáciu charakterizoval výrazný kult Jana Husa a husitstva, ktorý silne poznamenal aj Boženu Němcovú. Bohužiaľ, pravoverne katolícky prúd národného obrodenia v Prahe tej doby bol slabý a Němcová sa k nemu nikdy neprepracovala.

Ak chceme objektívne posudzovať Boženu Němcovú, musíme vidieť aj pozitíva jej života. Aj keď inklinovala k voľnomyšlienkarstvu, z jej diel vyplýva úcta k ľuďom, ktorí boli veriaci katolíci. V celej svojej tvorbe zdôrazňovala nevyhnutnosť dobra ako protikladu zla, ktoré ničí ľudské šťastie a životy. Dobro v jej tvorbe predstavujú zbožní ľudia, konajúci podľa Božích zákonov, zatiaľ čo vyslovené zlo zastupujú bezbožníci, majúci na zreteli predovšetkým svoj vlastný prospech. Pritom však ľudí neidealizovala. V jej tvorbe sa často aj dobrí ľudia, ktorí sú prezentovaní ako kladné postavy, dopúšťajú ťažkých hriechov a previnení. Celkovo však Božena Němcová systematicky zdôrazňovala potrebu dobra v ľudskom živote, ktoré pramení v religiozite ľudí, a dávala ho do kontrastu so zlobou odpadlíkov od Boha. Vo svojej tvorbe nikdy nebojovala proti Bohu.

V jej dielach sú často zobrazované základné kresťanské rituály, predovšetkým chodenie do kostola, a modlitby, či už za odpustenie vlastných hriechov alebo za odpustenie previnení iných ľudí, ale aj za Božiu pomoc v núdzi. Dávala tiež priestor opisu niektorých sviatostí.

A znovu, neodbytne sa vraciam k otázke: ako je možné tolerovať dlhé erotické scény, pri ktorých sledujeme, ako veľká česká spisovateľka postupne smeruje k dosiahnutiu vyvrcholenia v objatí manžela či milenca? Mnohé veci sa predsa dajú naznačiť. Nemusíme do detailov vidieť každú milostnú avantúru, nemusíme počuť každý roztúžený vzdych. Alebo niekto cíti potrebu za každú cenu kaziť morálku spoločnosti?

Ostatne, dejiny ľudstva poskytujú mnoho dôkazov o tom, že akékoľvek porušenie katolíckeho učenia o manželstve a neprípustnosti mimomanželského pohlavného styku bolo sprevádzané skazou v podobe šírenia pohlavných chorôb, rozpadu manželstiev a nárastu počtu „žijúcich sirôt žijúcich rodičov“, teda najdúchov, „odložených“ matkami nechcených detí. Aj preto treba jasne povedať, že spomenutý seriál je jednak prejavom neúcty k veľkej českej spisovateľke a jednak ohrozuje morálku spoločnosti.

Je nevyhnutné začať s mravnou očistou spoločnosti. Okamžite, nekompromisne! Kým nie je neskoro. Potrebujeme mravnostnú cenzúru! Áno, nebojím sa verejne prezentovať túto požiadavku. Musíme realizovať radikálnu mravnú očistu spoločnosti. Nech neskončíme ako Francúzsko, ale aj iné krajiny Západu, ktoré čaká bolestná katarzia.

 

Karol Dučák


::

Vážený čitateľ,
pomôžte nám skvalitniť tento portál, prispejte svojím komentárom, vyjadrite svoj názor...
(redakčný dotazník)

1 komentár:

  1. V súčasnej filmovej a televíznej tvorbe prevládajú tendencie, ktoré ma ako potenciálneho diváka odrádzajú, preto radšej sledujem staršie filmy a programy...
    Človek sa dnes musí báť, čo všetko uvidí, čo mu „umelci“ ponúknu.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.