- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. apríla 2024

Kritikon

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Liberalizmus narúša hierarchické usporiadanie sveta. Hovorí ľuďom, že môžu žiť ako chcú, že v oblasti morálky vlastne niet žiadnych všeobecne platných pravidiel. To zdanlivo vedie k šťastiu a slobode, v skutočnosti sa však kýžené šťastie stráca v nespokojnosti, narušených vzťahoch, rozbitých rodinách a sloboda dostáva trpkú príchuť čohosi nezdravého.

::

Osobitným problémom súčasnosti je degradácia jazyka a jeho zneužívanie na politické a zištné ciele. Namiesto úcty a úsilia o pekné a presné vyjadrovanie vidíme ľahostajnosť, otupenosť, stratu zmyslu pre veci vyššie a hlbšie. Slovo akoby strácalo význam, znevažuje sa nesprávnym používaním, prekrucovaním, klamlivými novotvarmi. Takzvaná politická korektnosť pácha aj v tejto oblasti veľké škody.

::

Je zaujímavé (a zároveň tristné) pozorovať, ako mediálny priestor ovládla jedna názorová skupina. Všetci majú plné ústa liberálnej demokracie, rečnia o slobode a pluralite... Ale kde je tá pluralita? Kde je vyváženosť? Nehovoria všetky veľké noviny, rádiá a televízie v podstate to isté?

(Rok 2019)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Ozveny času.


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.