- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. apríla 2024

Nedeľné slovo (266)

 

Dobrý pastier

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca.“ (Jn 10, 11–15)

Svet nám chce nahovoriť, že Ježiš je len jeden z mnohých Božích poslov, alebo jeden z mnohých učiteľov morálky, a že kresťanstvo je iba jedno z mnohých náboženstiev. To akoby hovoril, že niet pravdy, niet Zjavenia, niet rozdielu medzi dobrom a zlom. Akoby hovoril, že na ničom nezáleží, alebo že záleží iba na človeku a na jeho svojvôli.

Avšak kresťan vie, komu uveril – necíti sa byť vlastníkom pravdy, ale jej služobníkom. Jeho presvedčenie neponižuje druhých a nie je proti druhým namierené, naopak, chce ich získať, chce im ukázať svetlo, ktoré rozžal Boh.

Kresťanstvo predstavuje úplný antropologický model. Dáva človeku usmernenia, ukazuje mu správny smer a predostiera taký spôsob žitia, aký potrebuje, aby nezablúdil a aby žil plnohodnotne a ľudsky dôstojne. Evanjelista Ján zaznamenal Ježišove slová, podobenstvo o dobrom pastierovi, ako Ježiš sám o sebe povedal: „Ja som dobrý pastier... Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený.“

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (265).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.