- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. apríla 2024

Nedeľné slovo (265)

 

Zachovávať prikázania

„Podľa toho vieme, že sme Ježiša Krista poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: "Poznám ho," a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.“ (1 Jn 2, 3–5)

Zachovávať prikázania. Čo to znamená? Rešpektovať, dodržiavať, napĺňať Zákon. Boží Zákon, v ktorom litera nie je v rozpore s duchom a pravdou.

Kto sa pridŕža Slova, nezablúdi, nestratí sa, neostane zabudnutý.

Kristus prichádza a pýta sa, či veríme, že môže zmeniť náš život. Pýta sa každého osobitne. Dnes rovnako ako pred dvoma tisícročiami. Na čase nezáleží, rozhodujúca je odpoveď nášho srdca. Nie sme siroty, patríme Bohu a je v našom záujme uznať to a podľa toho žiť. Ježiš nám ukazuje cestu, sám sa stal cestou, ktorá nesklame, a svetlom, ktoré nezhasne.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (264).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.