- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. mája 2024

Človek a jeho (ne)viera

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Paradoxne, čím viac sa kladie dôraz na individualitu, osobný rozvoj a ľudské práva (bez vyváženia povinnosťami), tým menej nám vyrastá skutočných osobností. A nezmeníme to tak, že budeme osobnosťou nazývať kdekoho, aj malé deti.

::

V istom veku si azda väčšina ľudí uvedomí, aká márna a prázdna je ľudská sláva (kariéra, úspech, titul, funkcia). Niektorí však, zdá sa, k takému poznaniu nedospejú, ani keby žili stopäťdesiat rokov.

::

Humanizmus bez Boha je prázdnou škrupinou, ba horšie: humanizmus bez Boha je klamnou ilúziou, podvodom a zradou na človeku. Keď človek odhodí vieru, stratí normotvorný základ a schopnosť rozlišovať dobro a zlo. Životná prax a skúsenosti generácií to potvrdzujú.

(Podľa svätého Augustína: Človek, ktorý je ďaleko od Boha, je ďaleko aj od seba samého, odcudzil sa sám sebe a môže sa nájsť iba vtedy, keď sa stretne s Bohom. Tak príde aj sám k sebe, k svojmu pravému ja, k svojej pravej identite.)

::

Kresťanstvo sa odlišuje od všetkých ostatných náboženstiev. Rozdiel medzi nimi je veľký – ako rozdiel medzi pravdou a omylom.

::

Komunisti kostoly búrali alebo ich využívali ako sýpky či maštale. Dialo sa to vtedy násilne, proti vôli väčšiny obyvateľstva, aj preto šlo o pomerne zriedkavé prípady. V dnešnej západnej Európe sa kostoly menia na galérie, koncertné siene, kníhkupectvá, ale aj ihriská a rodinné domy. Javí sa to ako kultúrnejšie, takmer bezbolestné, hoci konečný výsledok je rovnaký – kostoly prestávajú slúžiť svojmu pôvodnému a pravému účelu. A ešte bolestnejšie je to, že tentoraz ľudia neprotestujú, ba naopak, súhlasia, mysliac si, že kostol ani Boha už nepotrebujú.

::

Zázraky sa dejú v každej dobe. Aj v súčasnosti dochádza ku konverziám, obráteniam. Nič to, že verejnosť je voči tomu nevšímavá či dokonca nepriateľsky naladená – k tým skutočným drámam a zásadným rozhodnutiam dochádza vo vnútri každého jedného človeka.

(Rok 2019)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Paradoxy.


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.