- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. mája 2024

Nedeľné slovo (268)

 

Poslušnosť

„Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.“ (Sk 10, 34–35)

„Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.“ (Jn 15, 10–11)

Boh nikomu nenadŕža. Rozumie každému jazyku, každému národu, vidí do vnútra každého človeka. Sú preto márne a úbohé všetky pokusy ujsť pred ním, niečo mu zatajiť alebo ho oklamať. A koľkí sa o to pokúšajú!

Zo zachovávania Božích prikázaní plynie radosť, dokonca radosť úplná, ako nás o tom poúča sám Pán Ježiš.

Že je v tomto svete málo opravdivej radosti? Nečudo. Málo poslušnosti rovná sa málo radosti. Ale do toho sme namočení všetci.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (267).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.