- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. júna 2024

Barbarský svet

 

ZÁPISNÍK je súčasťou PriestorNetu už pomerne dlho – všeličo sa v ňom nazbieralo a niečo z toho, nazdávam sa, stojí za opätovné pripomenutie. V tomto roku preto nepíšem nové časti, ale vyberám z tých, ktoré boli publikované v rokoch 2014 až 2023.

::

Žijeme v barbarskom svete. Dnešní barbari používajú novodobé technické prostriedky, nosia módne oblečenie a tvária sa múdro, slušne, tolerantne, napohľad teda pôsobia nebarbarsky, ale barbarsky zmýšľajú a konajú, pracujú na zničení viery, tradície, národa, rodiny, búrajú stáročia tvorené kultúrne hodnoty a likvidujú každého, kto sa im postaví do cesty, ak aj nie fyzicky, tak spoločensky – ekonomickým tlakom, mediálnym osočovaním alebo súdnymi postihmi.

::

Pred našimi očami prebieha revolúcia, vedená prioritne na poli kultúry. Revolucionári totiž zistili, že oblasť kultúry je kľúčová – práve v nej, respektíve skrze ňu dochádza k posunom v myslení. Zmenené kultúrne vzorce majú nahradiť tradičné náboženstvo, vieru v jedného Boha, a vytvoriť nového človeka – moderného, vykoreneného, nomáda bez viery a bez vlasti. Generácie s narušeným imunitným systémom duše, vychované televíziou, výtvormi filmového priemyslu, internetom a mediálnymi celebritami, bez odporu prijímajú vábivé reči falošných prorokov o slobode a ľudských právach, o liberalizme a pokroku, ktorý má zabezpečiť úspech a slasť.

::

Ak niet pevných mravných noriem, ak niet univerzálnych pravidiel, tak morálka je len „sociálny konštrukt“, prispôsobiteľný, v podstate nezáväzný. Do popredia sa dostáva princíp slasti a na ňom postavený konzumný spôsob života, ktorý sa len niekedy – pro forma – chce okrášliť maskou humánnosti a dobročinnosti. Dochádza doslova k zrúteniu mravného poriadku. Čo bolo kedysi, vlastne donedávna, zlé a zahanbujúce, to sa dnes považuje za bezproblémové či dokonca pozitívne, a čím sa v minulosti ľudia chválili, za to sa dnes mnohí hanbia. Démoni nezaháľajú!

::

Pat Buchanan to nazýva bojom o dušu národa. Odmietaním kresťanstva sa púšťame do hazardnej hry, je to stávka o všetko, čo máme a čím sme. Mravný kompas sme hodili cez palubu a plávame bez jasného cieľa: „Za polovicu svojho života videli mnohí Američania svojho Boha zosadeného z trónu, svojich hrdinov znesvätených, svoju kultúru zneuctenú, svoje hodnoty znásilnené, svoju krajinu napadnutú a samých seba démonizovaných ako extrémistov a zaslepených fanatikov len preto, lebo trvali na presvedčení, ktoré Američania po generácie zastávali.“ To neplatí iba o Amerike, v Európe je situácia podobná. Zmeny prichádzajú rýchlo a ľstivo. Značná časť ľudí už podľahla: „Stalo sa tak diktátorsky a naši praotcovia by to nikdy netolerovali“ (Patrick J. Buchanan: Smrť Západu).

Recenzia: Pochod smrti.

(Rok 2020)

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci ZÁPISNÍK: Pokrok?


::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

1 komentár:

  1. Anonymný17.6.24

    Budovať svet bez Boha je vopred prehratým hazardovaním s osobným i spoločným šťastím. Tragická cestu na ktorú sa svet vydal a cirkev sa na tom podieľa je nešťastím, ktorého dôsledky začíname pociťovať a budú ešte tragickejšie. Ale sami si to volíme, kresťania volia a podporujú ľudí, ktorí pohŕdajú Bohom a bojujú proti nemu a proti prirodzenému poriadku. Je logické, že tragédie sú toho dôsledkom. Čo chceme to máme, kto chce kam pomôžme mu tam hovorili múdri ľudia. Pokánie nechceme, chceme si žiť po svojom a tak budeme žať ovocie. Pravdu asi nechce nikto počuť, pohodlnejšie je žiť v klamstve? Čo človek rozsieva to aj žne. Kiež by sme mali potrebnú múdrosť. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.