- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. júna 2024

Nedeľné slovo (274)

 


Boh rozhoduje

Toto hovorí Pán, Boh: „Ja sám vezmem halúzku z vrcholca vysokého cédra a zasadím ju; z najvyšších vetiev odlomím konárik a zasadím ho na vysokom a vyčnievajúcom vrchu. Zasadím ho na vysokom vrchu Izraela; vyženie konáre, prinesie ovocie a stane sa nádherným cédrom. Pod ním bude bývať vtáctvo, všetko, čo má krídla, bude hniezdiť v tôni jeho konárov. Vtedy spoznajú všetky stromy poľa, že ja som Pán; ponižujem strom vysoký a povyšujem nízky. Nechám uschnúť strom zelený a kvitnúť bude strom suchý. Ja, Pán, som to povedal a aj urobím.“ (Ez 17, 22–24)

Človek mieni, Pán Boh mení. Veru, nie sme výlučnými pánmi svojho života a smrti. Nedokážeme, nevieme všetko ovplyvniť, nepoznáme budúcnosť, nevidíme do Božích zámerov.

Predpokladáme, plánujeme, očakávame – ale s vedomím, že všetko môže byť inak. Nemalo by nás zaskočiť, keď čosi nevyjde podľa našich predstáv. Dôverujme Prozreteľnosti. Boh nechce našu záhubu.

Ktosi múdry povedal, že plánovať by sme mali tak, ako keby bolo pre nami ešte sto rokov života, no konať by sme mali tak, ako keby deň, ktorý prežívame, bol naším posledným.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (273).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.