- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. júna 2024

K polarizácii v spoločnosti

 

Ľudovít Košík

V súčasnosti zažívame veľké rozdelenie spoločnosti, polarizáciu, ktorá prerastá aj do našich vzťahov a každodenného života a spôsobuje mnohé nezdravé javy. Aj atentát na premiéra svedčí o tom, kam až môže zájsť šírenie nenávisti medzi ľuďmi. Všetko má svoje príčiny a dôsledky. Aj súčasná nezdravá polarizácia má svoje korene. Boj medzi dobrom a zlom je stále aktuálny a človek má poznať, čo je dobré a podľa toho aj správne konať.

Túžba po moci a ovládaní krajiny mnohých vedie k takým krokom, ktoré treba pokladať za neprípustné v čestnom a spravodlivom zápase (klamstvo, podvod, arogancia, urážky, korupcia...), čo môžu, žiaľ, napomáhať aj médiá a tzv. sociálne siete, s výrazným dosahom osobitne na mladú generáciu, ktorá nemá dostatok vlastných skúseností a často slepo, nekriticky prijíma to, čo jej niekto pod rúškom pokroku a módnosti ponúka.

Vytratilo sa nadšenie z konca totalitného režimu v roku 1989 aj kredit kresťanov, ktorí si získali v boji proti totalite, a vrátila sa nám atmosféra rozdelenia, podozrievania, strachu až nenávisti, ktorá naberá na intenzite, čo pociťujeme v každej sfére nášho života, pričom často nevieme, ako sa jej brániť.

Akosi lacno a rýchlo opúšťame pravé hodnoty, ba nimi pohŕdame, a tých, ktorí sú im verní, zosmiešňujeme. Až priveľmi rýchlo si zvykáme na povrchný, prázdny, konzumný, pôžitkársky život. Zdá sa, že jedinou hodnotou, ktorú akceptujeme a pre ktorú sme ochotní niečo urobiť, sú peniaze a materiálne veci. Často práve cez ne demonštrujeme svoj imidž, silu a veľkosť.

V našej kultúre to bola dve tisícročia Cirkev, ktorá na základe biblických hodnôt dávala smer celým generáciám, ako treba formovať osobný, rodinný, národný i spoločenský život. Viedla ľudí k rešpektovaniu hodnôt, ktorých porušenie má zlé následky. Ale aj reč Cirkvi je dnes akási iná, akoby sa bála hovoriť jasnou rečou, a mnohí si žijú po svojom, ako to vyjadril pápež Benedikt XVI., žijú „akoby Boha nebolo“, a to neplatí len o ľuďoch od Cirkvi vzdialených, ktorí sa s ňou nestretli, ale aj o mnohých, ktorí v nej vyrástli a formálne sa k nej hlásia.

Svet nie je možné budovať bez Boha. Taký svet nemá budúcnosť. Boh je stvoriteľom sveta, On je jeho Pánom, On ho riadi a udržiava a On udáva smer jeho chodu, On pozná jeho budúcnosť. Spoliehať sa len na ľudské riešenia problémov sveta, spoločnosti, ale aj osobného či rodinného života je nebezpečné a môže viesť k zbytočným tragédiám.

Ľudské riešenia, ktoré neberú do úvahy Boží plán, alebo idú proti nemu, sú vždy neúčinné, ohrozujú nás a nemôžu nič obnoviť, uzdraviť ani zachrániť. Nie sú zárukou nášho šťastia ani prosperity, ale skôr nových problémov. Hriech je hranica, ktorú nie je možné prehliadať. Hriech nemožno tolerovať ani ho podporovať, lebo sa nám to vždy pomstí, a nielen nám...

Keď sa vytráca úcta k Bohu, vytráca sa aj úcta k človeku. Desatoro Božích prikázaní platí i keby všetky parlamenty sveta a celosvetové organizácie odhlasovali a vyhlasovali niečo iné, ako sa to v súčasnosti, žiaľ, deje v mnohých národných, štátnych i nadnárodných parlamentoch a organizáciách. Tento zmätok v hodnotách spôsobuje to, že ľudia strácajú orientáciu.

Všetko sa nám čoraz viac zamotáva a my niekedy upadáme do smútku, samoty, bolesti... Nevieme ako ďalej. V zmysle falošnej progresivity tápame a blúdime a nevieme, akú Cirkev, akú spoločnosť chceme budovať a akú vlastne budujeme, čo nám to prináša a čo to prináša ľuďom okolo nás. Boj proti Bohu, proti morálke, proti prirodzenému poriadku, proti prírode, kultúre, tradícii, rodine, to sa nám nemôže nikdy vyplatiť, vždy to má tragické dôsledky.

Želajme si, aby sa nám darilo budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje prirodzený poriadok, aby sme život stavali na pravej Láske a skutočnom Dobre. Ak to nepochopíme my, ktorí sa pokladáme za kresťanov, kto to môže pochopiť?! A sme ešte soľou a svetlom sveta?

 

Ľudovít Košík


::

Rozhovor s autorom: Kresťanstvo vybudovalo Európu.


::

P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. „Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie“ (Lk 12, 51).

    Rozdielnosť názorov je prirodzená. Ide však o to, čo je predmetom sporu, teda na čom nám záleží, čo považujeme za dôležité. Sú to otázky zmyslu života? Alebo sa dávame rozdeľovať na základe falošných dôvodov a podenkových tém, v záujme niekoho cudzieho?!

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.