- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. decembra 2009

Ochrana srdca

Dostala sa mi do rúk brožúrka venovaná ochrane srdca. Obsahuje zväčša všeobecne známe zásady správnej starostlivosti o tento životne dôležitý telesný orgán. Napriek tomu, myslím, nezaškodí aspoň niektoré si pripomenúť.

Riziko kardiovaskulárnych ochorení možno znížiť hlavne primeranou telesnou aktivitou, vyváženou a kvalitnou stravou, obmedzením fajčenia a konzumácie alkoholu a v neposlednom rade upevňovaním duševnej rovnováhy.

Na jednu oblasť, čo je pre dnešnú dobu príznačné, sa v spomínanej brožúrke akosi pozabudlo  človek má predsa úroveň nielen telesnú a duševnú, ale aj duchovnú. Všetky tri sféry sú prepojené a spoluvytvárajú celého človeka. Nemali by sme zabúdať na to, že sme aj duchovné  bytosti!

1 komentár:

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.