- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. januára 2010

Internet ako prostriedok

Žijeme v dobe, ktorú ktosi trefne nazval dobou nedočítaných strán. Náhlime sa, klikáme, prepíname... a texty zostávajú nedočítané, informácie nespracované, ľudia nevypočutí.
Som priaznivcom blogovania a uvedomujem si (rastúci) význam internetu, ale aj tak musím konštatovať, že práve internet veľmi zvádza k povrchnosti.
Čo s tým? Svet asi nezmeníme, ale môžeme zmeniť, resp. postupne meniť seba... Pritom je zrejme veľmi dôležité nezamieňať si prostriedky a ciele.

1 komentár:

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.