- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. januára 2011

Zrkadlo týždňa - 4/2011

Znova na nás dopadol dlhý tieň terorizmu, tentoraz z Moskvy. Boj dobra a zla pokračuje...
Dospeli sme ku koncu histórie? Túto (azda trochu nadnesenú) otázku si kladie David Schweickart, profesor politickej filozofie  na chicagskej Loyola University, v stati uverejnenej v najnovšom čísle Literárneho týždenníka (č. 3-4/2011). Analyzuje príčiny súčasnej celosvetovej hospodárskej krízy a okrem iného konštatuje, že tzv. neviditeľná ruka voľného trhu nás z krízy nevyvedie, potrebný je zásah "viditeľnej ruky vlády".

Literárny týždenník č. 3-4/2011 prináša aj pomerne rozsiahly úryvok z knihy Najhlúpejšia generácia, ktorú napísal Mark Bauerlein. Autor reflektuje prienik moderných technológií do nášho sveta, v súvislosti s tým sa zaoberá problematikou výchovy, vzdelávania, postojov k tradícii a kultúre, a to najmä vo vzťahu k mladej generácii. Píše, že dnešná digitálna doba sa rúti do záhuby. Takmer všetko je neprirodzene rýchle a povrchné. Z pohľadu starých rodičov sa neprestajné ťukanie mladých do klávesnice počítača či mobilu javí ako akési delírium. Hodnoverné medzinárodné výskumy preukazujú v posledných desaťročiach postupné narastanie sebavedomia mládeže, no zároveň klesajúcu úroveň vedomostí. Mladým ľuďom dneška, podľa autora, chýba túžba po poznaní a kultúre, a svoj podiel na tom majú tiež učitelia; citujem:
"Mladí ľudia nepotrebujú, aby sa im učitelia prispôsobovali, ale aby neochvejne stáli proti nedospelým zábavkám, aby im ponúkali niečo múdrejšie a kultivovanejšie ako kakofóniu spoločenského víru. Nepotrebujú mať v triede viac pop-kultúry a mladistvej perspektívy. Toho už majú dosť aj sami... potrebujú mať v živote niekoho, kto im odhalí väčšie a lepšie ľudské príbehy ako sú ságy z letných žúrov, internátnych zábaviek a stránok na Facebooku."

Oba spomínané články tnú do živého. Narúšajú väčšinovo akceptované predstavy a postoje. Ale pravda je niekedy tvrdá.

Súvisiaci článok: Zrkadlo týždňa - 3/2011

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.