- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. júna 2011

Rocková hudba, okultizmus a satanizmus

(Hosťovský priestor)

Veľká väčšina rockovej hudby sa nezaoberá ani satanizmom, ani okultizmom, jej texty reflektujú bežné udalosti zo života obyčajných ľudí. Negatívne tendencie v oblasti zábavy ale vždy boli. Komerčná muzika podporuje sebectvo a prispieva k šíreniu konzumného spôsobu života. Podobne však mnohé folklórne "hity" nie sú zvlášť slušné a mravné. "Vínka nenaliali a kážu nám spievať, suché hrdlá máme, treba ich polievať."
Treba rozlišovať, kde je agresívna "príliš rytmická" a neslušná hudba prvotnou príčinou agresivity a zvrhlosti a kde len povzbudí už existujúce tendencie a prejavy. Keďže zďaleka nie sme všetci rovnakí, treba otvorene povedať, že niekedy tú agresiu aj ventiluje a tlmí. Existencia diabla a témy čarovania, zaklínania, veštenia a pod. sú pichľavými otázkami a "kameňom úrazu" a zďaleka nesúvisia len s hudbou.
Cirkev je k folklóru a tradíciám tolerantná a mnohé tieto "viery a povery" iste majú dlhé kultúrne korene. Mnohé takéto "hračky" však do sféry kultúry a humoru nepatria. Môžu sa zdať nevinnou zábavkou, ale môžu byť aj niečím veľmi zlým a slzavým. Ide totiž o popretie všemohúcnosti a láskavosti Božej v pomere k svojim deťom a funguje pritom to diabolské "nebudem slúžiť", nebudem sa pokorovať a dúfať, ale sám si bočnými cestičkami budem určovať svoj osud a "svoje" mravné kategórie.
Dostali sa mi do rúk tzv. smolné knihy zo stredoveku, kde sú okrem protokolov s čarodejnicami zaznamenané aj iné zločiny. A divili by ste sa, ako vedia byť zvrhlosti ľudí od Sodomy cez stredovek až po súčasné brlohy a či luxusné salóny celkom rovnaké. Hľadanie lákavých ciest poza bučky teda nie je nijakým príznakom originality, modernosti a či hlbšieho chápania.
Už v dávnej histórii platilo, že muzikanti, herci a iní zabávači nepatrili k tým najmravnejším a hudba často podfarbovala dosť ordinárne texty. Je k tomu dosť literatúry, ale nejdem sa o tom rozširovať, pretože to s danou témou priamo nesúvisí. Aj keď iste o niečom svedčí vysoký počet samovrážd vo všetkých týchto "veselých" profesiách...
Mládež, zvlášť tá ešte nezrelá, neskúsená a nevzdelaná, zúfalo hľadá vzory a idoly. Keď jej prijateľným spôsobom nedokážeme ponúknuť Božiu autoritu, hľadá a nachádza ľudskú, ba aj satanskú, ak vie byť dostatočne farbistá a lákavá. Mladíci a devy mnohé lákadlá ešte nevedia objektívne zhodnotiť a ľahko podliehajú prvým silnejším dojmom. Je smutné, že práve tento nezavinený jav komercia zneužíva. Kristus asi vystríha v tomto zmysle, keď zdôrazňuje: "Kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, lepší by mu bol mlynský kameň na krk..."
Mimochodom, o satanizme napríklad skupiny Black Sabbath a či Led Zeppelin sa v odborných kruhoch pochybuje. Mnohé chýry sa totiž šíria len kvôli "imidžu" a reklame a často sa želanie vydáva za skutočnosť. Pritom však nepochybne existujú vyslovene satanistické skupiny a je chyba, že sa proti nim oficiálne a účinne neprotestuje a nezakročuje.
Na záver by som ešte podotkol, že umenie je odrazom doby a súčasná situácia je taká, že sa podobným prejavom ťažko môžeme čudovať. Zisk je pánom a preň sa aj niektorí údajní kresťania dopúšťajú najväčších zvrhlostí a zďaleka to neplatí len na hudbu a iné umenie. Mládež je vedená k lenivosti, pasivite a konzumu a o sebaobetovaní, skromnosti a odriekaní už nehovoria ani "nesektárske" cirkvi. Rozmýšľajúci mladí ľudia často vidia vo svojom okolí jedno veľké, nezmyselné a bezcieľne prázdno, ktoré sa snažia všelijako zaplniť. Modlime sa za nich, aby to v zdraví prežili, a ak vládzeme, priložme aj my ruku k dielu!

Autorom príspevku je filozof a publicista Vlado Gregor.

1 komentár:

  1. Protokoly s čarodejnicami a iné zločiny... a možno aj protokoly inkvizície by mohli byť zaujímavé, len sa obávam, že ich logiku (aj morálnosť) by sme dnes ťažko pochopili. Lebo moc vládnutia (vtedy aj u cirkvi) kriví charaktery. Dnes kriví charaktery a morálku trochu inak. A o to ide, ide o moc nad ľuďmi a nad svetom. V podstate je to o organizácii ľudskej spoločnosti, tá sa mení. Sme globalizovaní a vždy sme boli, len sme o tom nevedeli... V podstate ide stále o získanie a uplatňovanie moci a ciele moci sa nemenia.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.