- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. októbra 2011

Česko Slovensko má talent alebo Rezíduá čechoslovakizmu

V jednej z našich bezhranične komerčných televízií vysielajú vraj zábavnú šou s názvom Česko Slovensko má talent. Nemienim sa teraz zaoberať obsahovou stránkou spomínanej relácie, pozornosť chcem upriamiť na jej názov.
Všimnite si: Česko Slovensko MÁ talent - vyplýva z toho, že Česko Slovensko je tu brané ako jeden útvar, jeden celok. Stačí už len odstrániť medzeru a na svete je (znova) Československo!
Možno sa vám zdá, že ide z mojej strany o domýšľavosť či bazírovanie na detailoch, ale podobných príkladov by sa dalo nájsť viac. Netvrdím, že ide vždy o zámer, čertovo kopýtko čechoslovakizmu však z toho trčí v každom prípade. A svedčí to aj o mentálnej nesvojprávnosti a národnom bezvedomí poniektorých našincov.
Ak ma chce niekto presvedčiť o tom, že sa mýlim, uverím mu, keď bude predmetná šou premenovaná; napríklad takto: Česko a Slovensko majú talent, alebo aspoň: Slovensko Česko má talent.
P. S. Spomínam si, že v časoch takzvanej pomlčkovej vojny (pred 20 rokmi) niekto navrhol, aby sa spoločný štát Slovákov a Čechov volal Slovenskočeská republika. Zaťalo to do živého!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.