- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. novembra 2011

F. X. Šalda - výňatky z diela (4)

Významný český mysliteľ a literárny kritik, ale tiež básnik, prozaik a dramatik  František Xaver Šalda (1867 – 1937) je všeobecne považovaný za zakladateľa modernej českej esejistiky a literárnej kritiky. Dielo, ktoré zanechal, sa vyznačuje myšlienkovým i jazykovým bohatstvom a vysokou štylistickou úrovňou. Vo vlastnom preklade vám na pokračovanie ponúkam niekoľko výňatkov z jeho rozsiahlej tvorby.

Z článku Kritika a nekritika:
Kritik musí byť kritický. Nič viac, nič menej; ostatné je zbytočné. Tak ako básnik má byť básnický. A kedy je kritik kritický? Najprv, na nižšej úrovni: keď je nedôverčivý; keď neverí tomu, čo mu o sebe napovedá autor, ale skúma a obracia všetko, aby ho usvedčil, aby sa uistil o opaku. A po druhé, na vyššej úrovni: keď kriticky tvorí. A kedy tak činí? Keď vytvára kritériá. Kritik, ktorý si nestanovil kritérium alebo kritériá, nie je u mňa kritikom vo vyššom zmysle slova, aj keby ma o tom stokrát denne presviedčal. Je v ňom pozérstvo, ale nie sila. Skutočná sila sa totiž nevynáša a neštylizuje, neukazuje navonok, ale pôsobí, tvorí, účinkuje a prejavuje sa v diele. (...)
Kritika vo vyššom zmysle slova, ako som už povedal, nie je bez kritérií. Musí si vytvoriť, stanoviť svoje kritérium alebo kritériá. Čo je kritérium? Estetický útvar, bez vnútorných protikladov a sporov. Niečo dostatočne jednotné i všeobecné, aby to mohlo byť mierou. Lessingovi bola takým kritériom rozumná, logicky usporiadaná prirodzenosť; Diderotovi naturalizmus až zmyselne mystický; Sainte-Beuovi vkus, niečo, čo ležalo mimo racionalizmu a logiky, čo bolo rýdzou vlastnosťou najjemnejšie vychovaného ducha, dar a pohoda čistej skúsenosti... (...)
Najbezpečnejším znakom pseudobásnika je to, že má toľko túžby po originalite, až ťa ňou tlačí a štuchá do rebier, a predsa pravú originalitu nemá. (...) Originálnosť v estetickom zmysle slova je vlastnosť básnického poznania a nie výsledok autorovej vôle a jej napätia.

Poznámka: Podstatná časť diela F. X. Šaldu je sprístupnená na stránkach Ústavu pro českou literaturu Akademie věd: ucl.cas.cz.

Súvisiaci článok: F. X. Šalda - výňatky z diela (3).

2 komentáre:

 1. Posledný odstavec je veľmi trefný a beriem si ho k zamysleniu (aj nad sebou :)
  Chválim zmenu dizajnu.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Mia, ďakujem.
  ::
  Odhodlal som sa po takmer dvoch rokoch zmeniť dizajn stránky, hádam som neurobil zle...

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.