- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. novembra 2011

F. X.Šalda - výňatky z diela (3)

Významný český mysliteľ a literárny kritik, ale tiež básnik, prozaik a dramatik  František Xaver Šalda (1867 – 1937) je všeobecne považovaný za zakladateľa modernej českej esejistiky a literárnej kritiky. Dielo, ktoré zanechal, sa vyznačuje myšlienkovým i jazykovým bohatstvom a vysokou štylistickou úrovňou. Vo vlastnom preklade vám na pokračovanie ponúkam niekoľko výňatkov z jeho rozsiahlej tvorby.

Z článku Ajhľa, kritik:
Niet v umení a poézii inej plodnej kritiky než je sebakritika: chvíľa statickej rovnováhy po jednom dynamickom výbojnom výkyve a pred druhým; chvíľa ticha, sústredeného v zrkadlení a sebapoznaní; kulminačný bod útočnej vlny, umožňujúci pohľad do minulosti a nazretie do budúcnosti i rozvrhnutie nových útokov a cieľov.
Táto sebakritika je pre tvorivého umelca tak dôležitá preto, lebo má veľkú úlohu v ekonomike jeho síl, v jeho vnútornom duchovnom hospodárení: tu vyhmatáva tvorivý umelec tú skrytú logiku svojho podvedomia, ktorá ho nesie a vedie v snení i v bdení; tu vníma temné plazmatické sily svojho vnútra, stotožňuje sa s nimi, pije z ich koreňov to poučenie a tú múdrosť, ktorú nie je možné v úplnosti preložiť do slov, pretože vzdoruje zovšeobecneniu – je teda jeho výlučným vlastníctvom. (...)
Každý významný umelecký smer, každá generácia, každá opravdivá literárna skupina musí si sama vypestovať svojho kritika a historika, ak chce mať nárok na prežitie; darom ho nedostane a najmä nie od svojich predchodcov. Aj keby chceli, nemôžu pomôcť. Z duše svojej duše, z vnútra svojho vnútra, zo skrýš a záhybov svojej novej organizačnej vôle musí ho splodiť ako zhustený logický výraz toho, čo latentne určovalo a určuje jej tvorbu básnickú a umeleckú. Inak je jej tvorba kusá, neúplná; nedonosená, nedomyslená; nedozretá, neuvedomelá.

Poznámka: Podstatná časť diela F. X. Šaldu je sprístupnená na stránkach Ústavu pro českou literaturu Akademie věd: ucl.cas.cz.

Súvisiaci článok: F. X. Šalda - výňatky z diela (2).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.