- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. novembra 2011

F. X. Šalda - výňatky z diela (2)

Významný český mysliteľ a literárny kritik, ale tiež básnik, prozaik a dramatik  František Xaver Šalda (1867 – 1937) je všeobecne považovaný za zakladateľa modernej českej esejistiky a literárnej kritiky. Dielo, ktoré zanechal, sa vyznačuje myšlienkovým i jazykovým bohatstvom a vysokou štylistickou úrovňou. Vo vlastnom preklade vám na pokračovanie ponúkam niekoľko výňatkov z jeho rozsiahlej tvorby.

Z článku Kniha ako umelecké dielo:
Kniha je v prvom rade sprostredkovateľkou duchovného posolstva, šíriteľkou duchovného života a svetla: ponúka – alebo: má ponúkať – krásny duchovný život: ten má z nej sálať a vyžarovať. Kniha musí mať v prvom rade, aby vôbec bola hodna čítania a uchovania, krásny vnútorný život: musí nám sprostredkúvať mocné podnety, pekné city, úrodný a bohatý vnútorný život. To je vnútorná, obsahová stránka knihy. Aby bol obsah knihy hodnotný a významný – vskutku hodný šírenia a opakovania – je úlohou spisovateľa a v širšom poňatí úlohou celej národnej literatúry a kultúry, lebo koniec koncov stále platí, že národ má takú literatúru, akú si zasluhuje. (...)
Kniha je – alebo aspoň má byť – okrem sprostredkovateľky vnútorného života a posvätenia aj dokonalým umeleckým predmetom, vecou výtvarnej kultúry, krásnou vecou umeleckou, akou je trebárs váza alebo čaša, ktorú si dávame na stôl či nábytok, ktorú používame, koberec, ktorým pokrývame podlahu, slovom: vec, ktorá nám slúži, ktorú vyhľadávame a ktorou stupňujeme alebo máme stupňovať radosť zo života.
Kultúrne bohatšie obdobia dávali si na knihe zvlášť záležať a dbali na to, aby z nej vytvorili naozaj celistvé a dokonalé umelecké dielo, ako je socha alebo obraz. William Morris, veľký obroditeľ knižnej kultúry v Anglicku, napísal o tom významné slovo: „Jediné umelecké dielo, ktoré svojou hodnotou prevyšuje dokonalú stredovekú knihu, je dokonalá stredoveká stavba.“ Kniha bola v stredoveku svojou dôležitosťou hneď za krásnou katedrálou, pracovali na nej celé generácie a mala ako nesmierna loď pojať celý život doby, najlepšie z toho, čo bolo hodné zachovania a odovzdania budúcnosti...

Poznámka: Podstatná časť diela F. X. Šaldu je sprístupnená na stránkach Ústavu pro českou literaturu Akademie věd: ucl.cas.cz.

Súvisiaci článok: F. X. Šalda - výňatky z diela (1).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.