- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. novembra 2011

F. X. Šalda - výňatky z diela (1)

Významný český mysliteľ a literárny kritik, ale tiež básnik, prozaik a dramatik  František Xaver Šalda (1867 – 1937) je všeobecne považovaný za zakladateľa modernej českej esejistiky a literárnej kritiky. Dielo, ktoré zanechal, sa vyznačuje myšlienkovým i jazykovým bohatstvom a vysokou štylistickou úrovňou. Vo vlastnom preklade vám na pokračovanie ponúkam niekoľko výňatkov z jeho rozsiahlej tvorby.

Z článku K otázke dekadencie:

Pomer jedinca k spoločenstvu, zákona k výnimke (ako nazývame tento jav) – výklad tohto javu – znepokojoval už Platóna, cirkevného otca Augustína, scholastikov Dunsa Scota i Tomáša Akvinského až k najnovším filozofom dejepisným a spoločenským. Uspokojivé riešenie nepredostrel z nich nikto. Všetci sa postavili na stranu len jedného z oboch týchto princípov a chceli mu podriadiť druhý, hoci je celkom zrejmé, že oba pôsobia súčasne a zámenne. (...)
Nemožno stotožňovať, tuším, individualizmus (jedinečnosť) s egoizmom (sebectvom). A opakom individualizmu nie je altruizmus. Individualizmus a altruizmus sa nijako nevylučujú. Jedinečnosť i kolektívnosť sú v podstate altruistické a v podstate spoločenské. V tomto netkvie koreň záhady, a spor sa tu stáva bezpredmetný. Všetci umelci (aj etici spoločnosti ako Dostojevskij) sú individualisti, musia byť nutne individualistami svojím založením a odborným zameraním – a to znamená zameranie jedinečné a jednostranné, chorobné. (...)
Tvorca, objaviteľ, vynálezca v umení je vždy jedinec, génius, človek vybraný a povýšený, ktorý nie je jednoduchým členom spoločnosti, jej plodom či výronom – práve naopak, využíva množstvo, masu ako svoju látku, svoj materiál, z ktorého hnetie tvar a typ...

Poznámka: Podstatná časť diela F. X. Šaldu je sprístupnená na stránkach Ústavu pro českou literaturu Akademie věd: ucl.cas.cz.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.