- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. novembra 2011

Zrkadlo týždňa - 47/2011

Niečo treba zmeniť

Revolúcia - tichá, nežná, zamatová? Zmena režimu? Prevrat? Podvod? Vopred dohodnuté odovzdanie moci... ? Názory na udalosti spred dvadsiatich dvoch rokov sa rôznia. A v hodnotení toho, čo nasledovalo a čo prežívame dnes, prevažuje negativizmus. Vyvstáva otázka, či sme naozaj na tom tak zle.
Uvedomujem si, že dnešná spoločenská situácia nesie znaky vážnej krízy, problémy s tým súvisiace nepodceňujem, skôr naopak - zdá sa mi, že som kritickejší ako väčšina ľudí, o čom vypovedajú i príspevky na tejto stránke. Ale v záujme objektívnosti a spravodlivosti treba zobrať do úvahy aj klady a úspechy posledných dvoch desaťročí: Padla komunistická totalita, nastalo obdobie názorovej a náboženskej slobody, vzniklo (obnovilo sa) samostatné Slovensko, vzrástla priemerná dĺžka života...
Gilbert Keith Chesterton vo svojej Ortodoxii upozornil na obrovský omyl našej doby, spočívajúci v tom, že namiesto toho, aby sme menili svet a prispôsobovali ho ideálu, my meníme ideál, meníme svetonázor, prispôsobujeme sa svetu. Chesterton píše:
"Zmiešali sme dve odlišné veci, dve opačné veci. Pokrok by mal znamenať, že stále meníme svet, aby vyhovoval našej predstave. Pokrok neznamená (práve teraz), že stále meníme našu predstavu. Mal by znamenať, že pomaly, ale isto medzi ľudí prinášame spravodlivosť a milosrdenstvo. Neznamená to, že veľmi rýchlo začneme pochybovať o potrebe spravodlivosti a milosrdenstva."
Gilbert Keith Chesterton (1874 - 1936) - anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filozof. Spočiatku bol agnostikom, ale konvertoval, stal sa katolíkom a horlivým obhajcom kresťanstva. Oprávnene sa považuje za majstra satiry a paradoxu. Jeho najznámejšie dielo Ortodoxia vyšlo nedávno v slovenskom preklade (Trnava, Spolok svätého Vojtecha 2010).

Súvisiaci článok: Dobrodružstvo myslenia (moja recenzia Chestertonovej Ortodoxie).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.