- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. novembra 2011

Redakčný vestník - november 2011

  DRUHÉ VÝROČIE ZALOŽENIA  

PriestorNet má bezmála dva roky. Prvý príspevok bol v ňom uverejnený 30. novembra 2009. A nasledovali desiatky ďalších. Celkovo ich je už viac než 240. Tri z nich vám teraz chcem pripomenúť:

"Bez bolesti by sme nevedeli o radosti, bez tmy by sme nerozoznávali svetlo a samotný pojem život stráca zmysel bez zážitku smrti..." Tak píše filozof a publicista Vlado Gregor v úvahe Zlo a bolesť... viera v človeka.

Básnik Teofil Klas zaujímavo a podnetne píše na tému internetizácia: "Akokoľvek, ak odhliadneme od všetkého toho nepekného, čo používanie internetu so sebou prináša, je tu veľa dôvodov si toto celosvetové médium obľúbiť, skrátka zžiť sa s ním..." Viac v príspevku Človek a internet.

A napokon pripájam odkaz na znova aktuálne Desatoro voliča.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.