- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. decembra 2011

F. X. Šalda - výňatky z diela (7)

Významný český mysliteľ a literárny kritik, ale tiež básnik, prozaik a dramatik  František Xaver Šalda (1867 – 1937) je všeobecne považovaný za zakladateľa modernej českej esejistiky a literárnej kritiky. Dielo, ktoré zanechal, sa vyznačuje myšlienkovým i jazykovým bohatstvom a vysokou štylistickou úrovňou. Vo vlastnom preklade vám ponúkam niekoľko výňatkov z jeho rozsiahlej tvorby.

Z článku Otázka spisovateľstva:
Ani v oblasti národnej kultúry sa nič nedáva zadarmo. A vo všeobecnosti platí, že národ má takú literatúru a také umenie, aké si zasluhuje. Literatúra a umenie vcelku vracajú – a to aj s úrokmi – lásku a starostlivosť, ktorá im bola požičaná. (...)

Práca poctivého, oddaného spisovateľa alebo maliara nie je ani ľahšia, ani menej dôležitá než práca učiteľa učiaceho v škole deti písať a čítať, alebo lekára ošetrujúceho pacientov v nemocnici či ústave, alebo sudcu urovnávajúceho spory a zaručujúceho všeobecnú bezpečnosť a právnu istotu.
Hodnota určitého umeleckého diela v pravom a presnom zmysle slova, čiže jeho dôležitosť a význam v rozvoji ľudstva, nemôže byť nami odhadnutá – presahuje to našu schopnosť. Dokážeme si však predstaviť prácu, ktorú vynakladá autor na svoje dielo, pričom treba mať na pamäti, že autor pracuje na svojom diele aj vtedy, keď nesedí za stolom a nepíše. A túto prácu musíme spravodlivo oceniť. Ako? Tým, že ju umožníme, že ju zabezpečíme existenčným minimom, ktoré budeme, my – obec, spoločenstvo, autorovi poskytovať, ako ho dávame učiteľovi, lekárovi, sudcovi, kňazovi.
Tak a jedine tak sa odstránia dnešné pokorujúce zvrátenosti, ktoré sú hanbou ľudstva a národovectva. Hodnota prestane byť predmetom – obchodu, výpočtu, ľsti, násilia. Hodnota nebude kupovaná a predávaná, hodnota nebude meraná peniazmi, ale nadobudne úlohu, ktorá jej vskutku náleží: bude premieňaná prijímaním na život, zdravie, silu, krásu. Bude tvoriť, nebude zabíjať. Až potom, zbavená pút trhu, bude sa môcť hodnota plne prejaviť a vymôcť si to, čo jej právom náleží: obdiv a lásku.

Poznámka: Podstatná časť diela F. X. Šaldu je sprístupnená na stránkach Ústavu pro českou literaturu Akademie věd: ucl.cas.cz.

Súvisiaci článok: F. X. Šalda - výňatky z diela (6).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.